Sekretoriatas

Sigitas Žilius

LVS Generalinis sekretorius

UAB „Krautoma”
tel. +370 699 61650
sigitas.zilius@simatra.eu

Gintautas Ramaslauskas

LVS transporto politikos sekretorius

tel. +370 650 56105
g.ramaslauskas@gmail.com

Dovydas Urbonas

LVS Finansinių investicijų politikos sekretorius

tel: +370 682 53379
dovydas.urbonas@gmail.com

Algimantas Kondrusevičius

LVS socialinės politikos sekretorius

UAB Transvelas plėtros direktorius
tel. +370 686 72594
algis@transvelas.lt

Gintaras Bagužis

LVS migracijos ir užsieniečių įdarbinimo politikos sekretorius

VŠĮ „Ateities kontūrai“ direktorius
tel: +370 606 11111
akonturai@gmail.com

Kęstutis Petrikonis

LVS plėtros koordinatorius

VŠĮ „Ekspeditoriai” direktorius
tel. +370 699 25895
petrikonis.K@gmail.com

Mečislavas Atroškevičius

LVS sekretorius ryšiams su užsienio šalimis

tel. +370 686 03007
mecys.ma@gmail.com

Heliodoras Giedrys

LVS patarėjas. Muitinės teisė ir garantijos

tel. +370 619 10411
helis1967@gmail.com

Dr. Rasa Lužytė

Profesinio mokymo politikos sekretorė

tel. +370 647 11553
rasalucia@gmail.com

Giedrius Krušnauskas

LVS viešųjų ryšių patarėjas

tel. +370 686 74149
giedrius.krusnauskas@gmail.com