Apie mus
LVS

Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) įkurta 2015 m. gruodžio 22 d., tačiau veiklos tęstinumas skaičiuojamas nuo 2002 metų, kuomet buvo įkurta Smulkių ir vidutinių vežėjų asociacija (SVVA). 2016 m. kovo mėn. šių abiejų vežėjus vienijančių organizacijų nariai visuotiniuose narių susirinkimuose vieningai pasisakė už organizacijų susijungimą, bendrai veiklai pasirenkant Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) pavadinimą. Per 19 metų savo veiklos istoriją LVS daug prisidėjo prie naujų įstatymų ir kitų teisės aktų kūrimo, kurie leido pagerinti Lietuvos vežėjų darbo sąlygas ir konkurencingumą.

LVS šiuo metu vienija virš 460 transporto, ekspedicinių, gamybinių, prekybinių įmonių, mokymo įstaigų, turinčių interesų transporto sektoriuje. Jose dirba daugiau kaip 43000 darbuotojų. Pagrindiniai veiklos tikslai – ginti ir atstovauti savo narių interesus Lietuvoje bei užsienio šalyse, dalyvauti teisėkūros procesuose, inicijuojant kelių transporto verslo aplinką gerinančius teisės aktus, bendradarbiauti su Lietuvos valstybės institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis.

Pagrindiniai vežėjams aktualūs klausimai nacionaliniame lygmenyje, kurių išsprendimo siekia LVS: padidintas darbo užmokesčio koeficientas iki 1,65 vairuotojų minimaliai mėnesinei algai apskaičiuoti, dėl kurio sumažėjo Lietuvos vežėjų konkurencingumas, trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo Lietuvoje supaprastinimas ir kvotų darbuotojams panaikinimas, užsienio šalių vežėjų kontrolės Lietuvos keliuose stiprinimas, vairuotojų rengimo sistemos pritaikymas vežėjų poreikiams, kelių mokesčių sistemos peržiūra, pasienio postų pralaidumo gerinimas.

Pagrindiniai veiksmai tarptautinėse rinkose: ES Mobilumo paketo diskriminacinių nuostatų atsisakymas, derybos dėl leidimų kvotų su trečiosiomis valstybėmis, siekiant išsaugoti Lietuvos vežėjų konkurencingumą.

LVS siekia tarptautinio pripažinimo – prisijungė prie Globalios partnerystės platformos dėl subalansuoto ir tvaraus transporto (Global Partnership for Sustainable Transport (GPST). Tai Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) ir Jungtinių Tautų kartu sukurta platforma, skirta skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei propaguoti saugų, efektyvų ir subalansuotą multimodalinį transportą.

2016 m. lapkričio 22 d. Stambule LVS buvo priimta į Juodosios jūros regiono Ekonominio bendradarbiavimo organizacijos šalių vežėjų asociacijų sąjungą (BSEC-URTA). Narystė BSEC-URTA leidžia plėtoti glaudžius ryšius su Juodosios jūros regiono valstybių kompetentingomis institucijomis ir vežėjų asociacijomis bei vykdyti aktyvią naujų rinkų paiešką įvairiose Europos, Azijos ir Artimųjų Rytų valstybėse.

LVS bendradarbiauja su įvairiomis Europos Sąjungos institucijomis Briuselyje, tarptautinėmis bei įvairių valstybių nacionalinėmis skirtingas verslo šakas vienijančiomis organizacijomis. Pastaruoju metu susiduriame su kai kurių senųjų ES valstybių protekcionistiniais veiksmais, kurių tikslas – išstumti Lietuvos bei kitų naujųjų ES šalių vežėjus iš ES transporto paslaugų rinkos. Kartu su Lietuvos valstybės institucijų pareigūnais bei kitų šalių vežėjų asociacijų atstovais siekiame apginti teisėtus Lietuvos vežėjų lūkesčius.

2016 m. lapkričio 11 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) ir LVS pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl bendrų veiksmų, susijusių su aukštos kvalifikacijos specialistų rengimu bei bendrais moksliniais tyrimais.

2019 m. rugsėjo 17 d. LVS ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatytos bendradarbiavimo kryptys rengiant logistikos specialistus Lietuvos kariuomenei.

Siekdama sudaryti palankias verslo sąlygas savo nariams bei mažinti jų sąnaudas, o taip pat siekdama gauti išskirtines sąlygas savo narių įmonių darbuotojams perkant įvairias prekes bei paslaugas, LVS yra pasirašiusi sutartis su generaliniais tiekėjais, kurių pasiūlytos ypatingos prekių bei paslaugų kainos leidžia sąjungos nariams gerokai sumažinti veiklos kaštus.

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams