Naujienos

 • 2020-01-13

  2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos patriotinės organizacijos įkūrė ,, Vyčio su laisvės kovotojų memorialu projektas” paramos fondą, kurio pagrindinis tikslas yra Lukiškių aikštėje, Vilniuje pastatyti memorialą laisvės kovotojams atminti su Vyčio skulptūra. Fondas aktyviai bendradarbiavo su LR Seimu, LR Vyriausybe ir tikėjosi, kad 2018 m.vasario 16 d., Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga memorialas bus pastatytas.

   
 • 2020-01-07

  „Kurk Lietuvą“ info

  Įmonių apklausaTrys iš keturių Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonių nėra pasiruošusios arba nežino ar yra pasiruošusios atremti kibernetines atakas, parodė „Kurk Lietuvai“ projekto Krašto apsaugos ministerijoje vykdyta apklausa. SVV vadovų ir darbuotojų apklausoje dalyvavo 227 respondentai iš visų Lietuvos apskričių. Nors pasaulinės tendencijos rodo, kad smulkios ir vidutinės įmonės dažnai tampa kibernetinių atakų taikiniu, net 44 proc. apklausų SVV įmonių nemano, kad jos gali tapti tokių atakų aukomis.

   
 • 2020-01-06

  Gintautas Ramaslauskas
  LVS transporto politikos sekretoriu

  Gintautas Ramaslauskas LVS transporto politikos sekretorius

   

  Sausio 6 d. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) savo interneto svetainėje informavo, kad atlikusi duomenų apie krovininio kelių transporto sektoriaus įmonių veiklą analizę, patikrino 22 transporto įmones. Kaip skelbia VDI, patikrinimų metu nustatyta 11 atvejų, kai asmenys dirbo nedeklaruotą darbą, bei 1 atvejis, kai asmuo dirbo nelegaliai. Patikrinimų metu pažeidėjams buvo surašyta 14 administracinių nusižengimų protokolų. Pusė jų dėl darbo laiko apskaitos pažeidimų, kiti dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimų, kitų darbo įstatymų pažeidimų, dėl nedeklaruoto darbo.

   
 • 2020-01-06

  Gintautas Ramaslauskas
  LVS transporto politikos sekretorius

  LVSLietuvos vežėjų sąjunga (LVS) ir Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ išsakė savo kategorišką nepritarimą Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) vadovybės ketinimui apkrauti vežėjus betiksliu darbu. LTSA parengtame įsakymo „Dėl ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekte yra numatyta prievolė visoms be išimties Lietuvos transporto įmonėms kas ketvirtį privalomai teikti LTSA visų vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenis, perkeltus iš vairuotojo kortelių ir skaitmeninių tachografų. LVS nuomone, šis reikalavimas ne tik ženkliai padidintų administracinę naštą vežėjams, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet ir sudarytų prielaidas neracionaliam Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų panaudojimui, nes tie patys vairuotojų vairavimo ir poilsio duomenys jau yra saugomi transporto įmonėse, kaip numato Europos Sąjungos teisės aktai. Pareiga periodiškai teikti visų vairuotojų visus vairavimo ir poilsio duomenis būtų perteklinis reikalavimas, pareikalausiantis papildomų išlaidų iš ūkio subjektų, o perkeltų tų pačių duomenų saugojimas LTSA duomenų bazėse – iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

   
 • 2020-01-03

  LVS info
  Lietuvos vežėjų sąjungaLietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) direktorius 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymu patvirtino naują Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo tvarką. Ši tvarka Teisės aktų registre buvo užregistruota tik 2019 m. gruodžio 30 d., o įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.

   
 • 2020-01-03

  Gintautas Ramaslauskas
  LVS transporto politikos sekretorius

  Lietuvos vežęjų sąjungaLietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gruodžio 30 d. patvirtino naujas Kelių transporto veiklos licencijavimo taisykles, kurios įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.

   
 • 2019-12-30

  Naujametiniai atvirukai

  Kviečiame kūrybingus žmones siųsti naujametinius atvirukus į LVS parodą.

  Geriausius paskelbsime ir autorius apdovanosime prizais.

  2020 metų atvirutė

   
 • 2019-12-20

  LVS info

  LVS

   

  Verslas prašo atidėti Vyriausybės nutarimo dėl komandiruojamų darbuotojų dienpinigių apmokestinimo didinimo įsigaliojimą bent jau iki 2021 metų vidurio – iki kol įsigalios Mobilumo paketo reikalavimai, kai bus aišku, kokį poveikį šiam sektoriui turės ES direktyva.

   
 • 2019-12-10

  Tatjana Gnezdova
  Verslo klientų projektų vadovė, Tel. nr.: +370 601 10116

  TELE2

  Pasiūlymai LVS nariams :

  1. Dalinuosi Kalėdinės akcijos brošiūra. Kainos be PVM su visais planais.( Labai geros kainos įrangai)
  2. Dalinuosi Laisvo interneto brošiūromis anglų kalba, su naujais interneto planais ES šalyse.
  3. Prisegu išmanių skambučių valdymo brošiūrą.
  4. Prisegu MBB EU pasiūlymo šabloną.

   
 • 2019-12-10

  Gintautas Ramaslauskas,
  LVS transporto politikos sekretorius

  LVSDar 2018 metų vasarą Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) informavo savo narius apie siūlymus keisti Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 ir 20 straipsnių nuostatas. Atsižvelgdami į savo narių išsakytas kritines pastabas, pateikėme LVS nuomonę Susisiekimo ministerijai, išreikšdami kategorišką nepritarimą pasiūlymui, kad leidimus važiuoti valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavinėtų tik kelio savininkas, atsisakant daugybę metų galiojančios tvarkos, kuomet leidimus išduoda Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, važiavimo maršrutą suderinusi su savivaldybėmis, kai važiuojama jų teritorijose esančiomis gatvėmis, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsos. Jei šis pasiūlymas būtų įgyvendintas, vežėjai netektų galimybės naudotis „vieno langelio principu“ ir būtų priversti kreiptis į keletą skirtingų institucijų, siekdami gauti kelis leidimus to paties krovinio gabenimui. LVS taip pat išreiškė savo nepritarimą ketinimui atsisakyti galiojančios tvarkos, kad mokestis už važiavimą didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis nerenkamas ir sankcijos netaikomos, jei leistini didžiausi transporto priemonių ašies apkrovos, bendros masės ir matmenų parametrai viršijami: ilgis – ne daugiau kaip 1 m, aukštis – ne daugiau kaip 10 cm, plotis – ne daugiau kaip 9 cm, ir (ar) ašies (ašių) apkrova – ne daugiau kaip 0,6 t ir (ar) bendroji masė ne daugiau kaip 1 t. LVS nuomone, tokie leidžiami nukrypimai nekelia jokios grėsmės eismo saugumui ir nedidina neigiamo poveikio kelių būklei, todėl pasiūlė juos palikti galioti.

   
 • 2019-12-10

  LVS info

  LVSGruodžio 10 d. Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) vadovai - generalinis sekretorius Sigitas Žilius, socialinės politikos sekretorius Algimantas Kondrusevičius, transporto politikos sekretorius Gintautas Ramaslauskas, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA vadovai – generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius, sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis ir Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA viceprezidentas Tautginas Sankauskas susitiko su Susisiekimo viceministru Vladislav Kondratovič, Kelių ir oro transporto politikos grupės vadovu Tomu Piluku ir vyresniuoju patarėju Aleksandru Stupenko.

   
 • 2019-12-04

  Kęstutis Bruzgelevičius

  Protesto akcijaBesibaigiant lapkričiui Vilniuje vienu metu – dvi protesto akcijos. Lietuvos vežėjai protestavo prieš Vyriausybės sprendimą padidinti vairuotojų algų koeficientą, o dalis vairuotojų tuo pačiu metu rengė atsakomąjį protestą, tikindami, kad jiems reikia didesnių socialinių garantijų. Prieš tai keletą mėnesių vyko kažkas panašaus į derybas, pasibaigusias niekuo, nes vieni kitų negirdėjo arba girdėti nenorėjo? Joms žlugus, derybininkai išsiskirstė organizuoti protesto akcijų. Tačiau baisiausia bus, ko gero, tai, kad argumentų nenorėjo girdėti ir Vyriausybė, buldozeriu atvežusi sprendimą. Apie tai, kokios bus jo pasekmės ir bandau išsiaiškinti su LVS sekretoriumi Sigitu Žiliumi.

   
 • 2019-11-29

  LVS info

  LVSLapkričio 29 d. Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) vadovai - generalinis sekretorius Sigitas Žilius, socialinės politikos sekretorius Algimantas Kondrusevičius, transporto politikos sekretorius Gintautas Ramaslauskas ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovai – generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius, sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis, transporto politikos skyriaus vadovas Aleksandr Tolstoj susitiko su Susisiekimo viceministru Vladislav Kondratovič, Kelių ir oro transporto politikos grupės vadovu Tomu Piluku ir vyresniuoju patarėju Aleksandru Stupenko.

   
 • 2019-11-26

  LVS info

  LinavaTrečiadienį, lapkričio 27 d., nuo 11 val. prasideda Lietuvos vežėjų protesto akcija, kuria siekiama atkreipti dėmesį į neatsakingus valdžios sprendimus, nulemsiančius Lietuvos transporto sektoriaus ateitį.

   
 • 2019-11-21

  Raimondas Čiuras +370 645 72733, UAB Girilis

  UAB Girilis

   

  AdBlue yra labai grynas 32,5 % karbamido tirpalas, naudojamas sunkvežimiuose su dyzeliniais varikliais tam, kad būtų mažiau kenkiama aplinkai. AdBlue yra pilamas į atskirą, sunkvežimyje įtaisytą, baką. AdBlue purškiamas į išmetamąjį vamzdį prieš SCR katalizatorių ir dėl AdBlue bei azoto oksido dujų, kartu patenkančių ant katalizatoriaus, reakcijos jie paverčiami nekenksmingu vandens garų ir azoto mišiniu. AdBlue naudojimas leidžia sumažinti degalų suvartojimą vidutiniškai 5% bei atitikti Euro 4 standarto, pristatyto 2006 m., ir Euro 5 standarto, įsigaliojusio 2008 m. reikalavimus.

   
 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

 


KONCERTAI IR RENGINIAI

REPERTUARAS 

Lapkritis - gruodis - sausis 

Gram tax and petroleum

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.