Naujienos

 • 2021-05-07

  LVS info

  Gerbiama Ministre Pirmininke,

  LVSKreipiamės į Jus išreikšdami pagarbą ir prašydami surasti visam kelių transporto sektoriui aktualios problemos išsprendimo galimybę.
  Nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėta taikyti kvota užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, įtrauktą į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis. Svarstant kvotos dydį 2021 metams paslaugų sferos darbuotojams, kuriems priskirti ir tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojai, transporto verslo atstovai išreiškė susirūpinimą, kad jis bus nepakankamas, nes vairuotojų poreikis ženkliai augs dėl Europos Sąjungos Mobilumo paketo teisės aktų rinkinio įsigaliojimo. Mūsų prognozė pasitvirtino – per pirmus keturis š. m. mėnesius jau išnaudota virš 78 proc. metinės kvotos paslaugų sferos darbuotojams. Remdamiesi Migracijos departamento informacinėje sistemoje (Migris) pateikiamais duomenimis galime pagrįstai teigti, jog nustatant kvotas buvo padaryta esminių klaidų, nes paslaugų sferos darbuotojų kvota jau artimiausiu metu bus išnaudota, tuo tarpu kitoms ekonominės veiklos rūšims kvotos yra ženkliai per didelės, jų pakaktų net keleriems metams.

   
 • 2021-04-29

  Gytautas Jundzila Transporto atašė Lietuvos Respublikos Ambasadoje Kazachstano Respublikoje

  Apibendrinimas:

  ­ Epidemiologinė situacija Kazachstane ir toliau sudėtingėja. Naujai fiksuojamų atvejų skaičius svyruoja tarp 2500 ir 2800 per dieną.

  ­ Kazachstano Vyriausybės posėdyje šalies ūkio ministras A. Irgalijevas pristatė patikslintas makroekonominių rodiklių prognozes 2021 m. Prognozuojamas biudžeto deficitas 2021 m. – 3,5 proc.

  ­ Naujausiais vertinimais Kazachstane 2020 m. žemiau skurdo ribos gyvenančių piliečių skaičius padidėjo apie 20 proc.

  ­ Pradėta Kazachstano ir Uzbekistano Tarptautinio prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo centro, vadinamo „Centrinė Azija – 2021“, statyba.

  ­ Kazachstane įvesta elektroninio transporto priemonių paso sistema.

  ­ Nacionalinėje bendrovėje „Kazachstano geležinkeliai“ (KTŽ) pasikeitė pirmininko pavaduotojai ir generaliniai direktoriai.

   
 • 2021-04-29

  Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) ir F8 Outlet pasirašė ilgalaikės partnerystės sutartį. Tai socialinis projektas, kurio pagrindinis tikslas – sudaryti galimybę LVS narių įmonių darbuotojams ir jų šeimų nariams pirkti drabužius ir avalynę F8 Outlet išskirtinėmis kainomis.

  F8 Outlet prekių kainos visada iki 60% pigiau, o su LVS nariams ir jų įmonių darbuotojams skirta specialia lojalumo kortele papildoma 15% nuolaida visoms prekėms!

   
 • 2021-04-29

  TransitNet Muitinis tranzitas lengvai

  TRANSITNET yra universali, elektroninė daugiarūšio muitinės tranzito ir garantijos paslauga, kai SGS veikia kaip procedūros vykdytojas (HoP) prieš muitinę savo klientų (vežėjų, brokerių, ekspeditorių ir t.t.) vardu, leidžianti mūsų klientams sukurti tranzito deklaracijas ir pateikti jas kartu su finansine garantija bet kuriai muitinės sistemai, kurioje SGS yra HoP.
  TransitNet yra saugi, daugiakalbė internetinė platforma, kuri fiksuoja, kontroliuoja ir stebi tranzito deklaracijas, leidžianti visiems naudotojams jas sekti internete iki tranzito procedūros užbaigimo.

  TransitNet šiuo metu yra prijungta prie 26 skirtingų muitinės sistemų. Tai apima 24 NCTS (New Computerized Transit System) šalis, Moldovą ir Baltarusiją Eurazijos Ekonominėje sąjungoje. Ji suteikia mūsų klientams prieigą prie 40 paskirties šalių, įskaitant Baltarusiją, Rusiją, Kazachstaną ir Kirgiziją.
  TransitNet nuolat plečiasi ir vystosi, kad patenkintų mūsų klientų poreikius.

   
 • 2021-04-25

  Kęstutis Bruzgelevičius (iš ciklo "Portretai")

  Žmonija vieną kartą Didįjį tautų kraustymąsi jau pergyveno, tad apie II-VII amžiuose patirtas tragedijas dabar skaitome istorijos vadovėliuose. Tačiau XX ir XXI amžiai mums negailestingai jas priminė realybėje: šiais laikais, ko gero, neliko tautos, kuri nebūtų paliesta emigracijos arba imigracijos. Tai dvi tos pačios monetos pusės, nes tiek e..., tiek ir i... migrantas yra žmogus, nepriklausantis niekam: žemėje, iš kurios jis išėjo, jo jau nebėra, o toji, į kurią jis atėjo, jo dar nepriėmė, net jeigu ir suteikė visai padorias gyvenimo sąlygas. Skaudu, bet tokia yra realybė. Šiandien Lietuvos transportas bei kai kurios kitos pramonės šakos didžia dalimi laikosi ant darbininkų iš kitų šalių pečių. Mes labai mielai naudojamės jų paslaugomis, tačiau jei tik kalba pasisuka apie migraciją, dažniausiai šnekame apie savus emigrantus, jų bėdas ir rūpesčius, o kartais ir sėkmės istorijas. Tačiau savikritiškai turėtume pripažinti, kad rūpesčio imigrantais - ne per daugiausia.
  Apie tai, kaip ir kuo šiandien Lietuvoje gyvena ir dirba vairuotojai iš Baltarusijos kalbėsime su UAB „Krautoma“ tolimųjų reisų vairuotoju Aleksandru.

   
 • 2021-04-25

  Кястутис Брузгелевичюс ( из цыкла "Портреты")

  Человечество когда-то пережило Великое переселение народов, поэтому теперь мы читаем о трагедиях второго и седьмого веков в учебниках истории. Однако XX и XXI века неумолимо напоминали нам о них в реальности: в наши дни, наверное, нет ни одного народа, которого не коснулась бы эмиграция или иммиграция. Это две стороны одной медали, потому что и э ... и и ... мигрант - это человек, который никому не принадлежит: его больше нет в стране, откуда он вышел, и та, в которую он пришел еще не приняла его, даже если в ней предусмотрены вполне приличные условия проживания. Больно, но такова реальность. Сегодня транспорт Литвы и некоторые другие отрасли в значительной степени лежат на плечах рабочих из других стран. Мы очень рады пользоваться их услугами, но когда дело касается миграции, мы обычно говорим о наших эмигрантах, их проблемах и заботах, а иногда и об историях успеха. Однако мы должны самокритично признать, что забота об иммигрантах не слишком велика.

   
 • 2021-04-25

  LVS info

  LVS

   

  Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) ir F8 Outlet pasirašė ilgalaikės partnerystės sutartį. Tai socialinis projektas, kurio pagrindinis tikslas – sudaryti galimybę LVS narių įmonių darbuotojams ir jų šeimų nariams pirkti drabužius ir avalynę F8 Outlet parduotuvėse išskirtinėmis kainomis.

   
 • 2021-04-24

  LVS info

  LVSBalandžio 22 d. vykusiame jau trečiame šiais metais Bendros Lietuvos – Rusijos kelių transporto komisijos posėdyje buvo pasiektas Lietuvos vežėjams palankus rezultatas. Susitarta dėl leidimų kvotos su Rusija 2021 metams, kuri visiškai atitinka mūsų vežėjų poreikius.

  Lietuvos vežėjų sąjungai (LVS) šiose derybose atstovavo prezidentas Stasys Ugianskis ir sekretorius ryšiams su užsienio šalimis Mečislavas Atroškevičius.

   
 • 2021-04-21

  LVS info

  Muitinės departamentas skelbia, kad per Tverečiaus - Vidzy pasienio postą gali vykti asmenys, lengvieji automobiliai ir tuščios krovininės transporto priemonės. 

   
 • 2021-04-14

  LVS info

  LVS

   

  TRANSPORTO ĮMONIŲ APKLAUSA APIE PROBLEMAS DRAUDIMO PASLAUGŲ RINKOJE

   
 • 2021-04-14

  Gytautas Jundzila Transporto atašė Lietuvos Respublikos Ambasadoje Kazachstano Respublikoje

  Apibendrinimas:

  - Epidemiologinė situacija Kazachstane ir toliau sudėtingėja. Naujai fiksuojamų atvejų skaičius viršija 2000 per dieną. Spartėjant vakcinacijos tempams, tikimasi kolektyvinio imuniteto susiformavimo 2021 m. IV ketv.

  - 2021 m. kovo mėnesio pabaigoje fiksuoti gerėjantys šalies ekonomikos rodikliai. BVP kritimo tempas sumažėjo nuo 2,9 proc. iki 1,6 proc., infliacija nuo 7,4 proc. sumažėjo iki 7 proc. TVF pagerino Kazachstano BVP augimo prognozes 2021 m. nuo 3 proc. iki 3,2 proc.

  - Pristatytas laikinasis Kazachstano verslo paramos paketas, kuriame numatoma atidėti darbo užmokesčio mokesčius ir priverstinį mokestinių skolų išieškojimą trims mėnesiams. Priemonių paketas bus taikomas apie pusei milijono verslininkų.

  - Pasikeitė Kazachstano geležinkelių vadovas. Juo tapo 52 metų N. Sauranbajevas.

  - KTZ vėl nustatė draudimą priimti krovinius į Kiniją. Šių metų balandžio 5–15 dienomis įvedamas laikinas visų krovinių, išskyrus konteinerius, priėmimas gabenimui Dostyk stoties kryptimi.

   
 • 2021-04-10

  Kęstutis Bruzgelevičius

  Gintautas Ramaslauskas, LVS transporto politikos sekretorius Nuo 2005-ųjų metų Lietuvoje įgyvendinamas e-sveikata.lt projektas, surijęs apie 40 mln. eurų ir jau apaugęs mitais ir netgi anekdotais. Chroniškai negaluojanti e-sveikata galėjo (ir turėjo!) tapti rimtu signalu, kad būtina susirūpinti IT kokybe bei įdiegti tinkamas rezervines sistemas svarbiausioms valstybės įmonėms. Tai buvo pirmoji pamoka ir jos akivaizdžiai buvo per mažai. Antroji driokstelėjo pernai liepą: po vos 30 minučių liūties Vilniuje užliejus serverines iš rikiuotės išėjo valstybės įmonė „Registrų centras“. Šis įvykis parodė, kad „siekiant užtikrinti sklandų strateginės reikšmės informacinių sistemų valdymą, yra reikalingi neatidėliotini sprendimai aukščiausiu valstybiniu lygiu“, – tvirtino „Registrų centro“ generalinis direktorius Saulius Urbanavičius. Tačiau vietoje jų – vyko aktyvios diskusijos, po kurių „Registrų centro“ duomenys, kaip tvirtina specialistai, iš vieno „sandėliuko“ buvo perkelti į kitą, esantį buvusio Vilniaus Pedagogų universiteto patalpose. Nieko nuostabaus, kad ankstyvą šių metų pavasarį mūsų laukė trečioji pamoka – sugedo pagrindinis muitinės serveris. Kaip tvirtino Muitinės departamento atstovai, „gedimas kovo 23 d. įvyko dėl serverio technologinio ir moralinio nusidėvėjimo sukeltos techninės infrastruktūros problemos“, tad neveikia Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (MDAS), nacionalinė tranzito kontrolės sistema (NTKS), duomenų apie Lietuvos prekybos srautus su Europos Sąjungos (ES) šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistema (IDAIS).

   
 • 2021-04-09

  LVS info

  Transratai

   

  LVS tiekėjas UAB „Transratai“ siūlo visiems Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) nariams ir jų įmonių darbuotojams papildomą 16 proc. nuolaidą (prie jau galiojančios 8 proc. nuolaidos), perkant padangas internetinėje parduotuvėje www.transratai.lt. Jums tereikia vykdant apsipirkimą naudoti nuolaidos kodą, kuris visiems LVS nariams buvo išsiųstas el. paštu. Papildoma nuolaida galios iki š.m. birželio 1 dienos. Padangų kiekis ribotas.

   
 • 2021-04-06

  LVS info

  Iš kairė Eduard Kasa, Asli Calik, Adrian Albu

   

  Balandžio 2 dieną Stambule įvyko 37-oji BSEC-URTA Generalinė asamblėja. Ši Juodosios jūros regiono vežėjus vienijanti organizacija (Union of road transport associations in the black sea economic cooperation region) greitai švęs 20-ties metų jubiliejų.

   
 • 2021-03-31

  Gytautas Jundzila Transporto atašė Lietuvos Respublikos Ambasadoje Kazachstano Respublikoje

  Apibendrinimas:

  ­ Epidemiologinė situacija Kazachstane ženkliai prastėja, regima blogėjimo tendencija. Naujai fiksuojamų atvejų skaičius viršija 1000 per dieną. Visoje šalyje patvirtintos britiškoji, Pietų Afrikos ir braziliškoji koronavirusinės infekcijos atmainos.­ Kazachstane ir toliau stebima neigiama ekonomikos dinamika, tačiau Nacionalinės ekonomikos ministras tikisi, jog jau gegužės mėnesį galima tikėtis teigiamų BVP rodiklių.­ Kazachstano geležinkelių administracija gavo Kinijos geležinkelių atsakymą į prašymą spręsti susiklosčiusią situaciją praleidžiant prekes per Kinijos-Kazachstano pasienį. Tikimasi, kad situacija pradės taisytis.

   
 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 

LVS nariai pila dyzeliną ir benziną už specialią kainą Circle K degalinėse.

Juodeikių terminalo dyzelino didmeninė kaina be PVM

0,83673 eur/ltr

2021-05-06

Circle K suteikia specialią kainą LVS nariams AdBlue savo kolonėlėse

 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.