Naujienos

 • 2018-12-06

  Gintautas Ramaslauskas
  Lietuvos vežėjų sąjungos transporto politikos sekretorius

  Lietuvos vežėjų sąjungaGruodžio 3 d. Briuselyje vykusiame Europos Sąjungos Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos (TTE) posėdyje buvo patvirtintas taip vadinamas bendrasis požiūris dėl pirmojo Mobilumo paketo sudedamųjų dalių: patekimo į transporto paslaugų rinką, vairuotojų darbo ir poilsio periodų bei tachografų ir dėl vairuotojų komandiravimo nuostatų taikymo. Prieš šį bendrąjį požiūrį balsavo 8 ES šalys-narės: Bulgarija, Vengrija, Kroatija, Airija, Latvija, Lietuva, Malta ir Lenkija. Rumunija balsavime susilaikė. Šių šalių balsų nepakako, kad bendrasis požiūris nebūtų priimtas. Be to, Lenkija, Bulgarija, Lietuva, Malta ir Vengrija posėdžio metu paskelbė pareiškimą, kuriame griežtai kritikavo bendrajam požiūriui pateiktus pasiūlymus, įvardijo juos kaip neproporcingus, protekcionistinius ir prieštaraujančius fundamentaliems ES principams.

   
 • 2018-12-05

  Gintautas Ramaslauskas
  Lietuvos vežėjų sąjungos transporto politikos sekretorius

  Trys kailiai iš transporto įmoniųPastaruoju metu viešojoje erdvėje pradedama aktyviai komentuoti ir keistis nuomonėmis apie Lietuvos Respublikos Seime svarstomą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1250 ir Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1251, kurių tikslas - nustatyti, kad už naudojimąsi kelių infrastruktūra yra renkama kelių rinkliava, priklausanti nuo nuvažiuoto atstumo, transporto priemonės tipo bei ekologinės klasės.

   
 • 2018-12-05

  LVS informacija
  Lietuvos vežėjų sąjunga

   

  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į suinteresuotų institucijų pateiktus pasiūlymus ir pastabas Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 2 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 6, 7 ir 9 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektui 2018 m. gruodžio 3 d. Susisiekimo ministerijoje organizavo pasitarimą įstatymų projektų ginčytinoms nuostatoms suderinti.

   
 • 2018-12-04

  Raimondas Kašauskas,
  žemaičių kupiškėnas

  Rašytojas Raimondas KšauskasŠtai jau ir žiema, netrukus Kalėdos, baigiasi ir metai. Kuo tokiu laiku užsiėmęs didmiesčio žmogus? Eina į teatrą, koncertą, į kokią kraštiečių, kaip Vilniaus kupiškėnų sueigą jaukioje Mokytojų namų pastogėje? Spokso į TV ekraną - kad bent daugiau įdomių, turiningų laidų, ne vien įgrisusių politikų rietenų! Įsijungia kompiuterį, skrajoja spalvotoje internetinėje erdvėje, užmiršęs, kad ji virtuali. Dirba šeimos ūkio darbelius - ypač tai pasakytina apie moteris - ar paprasčiausiai mėgaujasi šiltų namų ramybe. O už langų, už miesto viešpatauja laukų, miškų, kaimų ir mažų miestelių tyla, kuri kaip visada, išskridus paukščiams, ėmė darytis vis labiau ilgesinga. Pagelto, nubyrėjo medžių lapai, dienos trumpėjo ir vis tebetrumpėja, ūkanotas dangus spaudžiasi prie žemės, o naktys tamsios kaip išlietas juodas tušas. Laikas senokai nuplukdė Vėlinių rimtį, baltus chrizantemų, astrų žiedus, ir gamtoje, ir žmogaus sieloje stojo adventas, Šv. Kalėdų laukimas. Nesunku įsivaizduoti, kaip ten, kur buvota šviesų vasaros metą, tamsu ir tuščia, miškų tankmėse landžioja vaiduokliai.

   
 • 2018-12-03

  Ramune Omolo
  INTERNATIONAL PROJECTS

  Informuojame, kad verslo įmonės turi galimybę pasinaudoti ES parama savo įmonės darbuotojų mokymams, kurie tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu. Vienam įmonės darbuotojo apmokymui biudžetas sudaro iki 1500 eur. Finansuojama nuo 50 % iki 75 % (priklausomai nuo įmonės dydžio) išlaidų už darbuotojų mokymus.

  Nėra finansuojami įvairių lygmenų vadovų bei bendrieji mokymai.

   

   
 • 2018-11-28

  Gintautas Ramaslauskas
  Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) transporto politikos sekretorius

  Gintautas Ramaslauskas Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) transporto politikos sekretorius

   

  Lapkričio 26 d. Briuselyje vyko kelių eismo saugumui skirtas renginys „Nulio link – saugios transporto priemonės, saugūs vairuotojai, saugūs keliai“ ('Towards zero: Safe vehicles, safe drivers, safe roads'), kurį organizavo Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA). Renginį atidarė ACEA generalinis sekretorius Erik Jonnaert, pagrindinį pranešimą perskaitė Europos Sąjungos Transporto komisarė Violeta Bulc.

   
 • 2018-11-27

  Kristina Cipkuvienė, UAB “Teisės riba”

  Kristina Cipkuvienė, Teisės riba vadovaujanti teisininkė

   

  Praėjusią savaitę Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (CJEU) paskelbė dar vieną reikšmingą sprendimą dėl A1 sertifikatų. Į Austrijos kompaniją “Alpenrind”, kuri užsiima gyvulių skerdimo veikla, buvo išsiųsta 250 darbuotojų iš Vengrijos kompanijos "Martimpex" mėsos pjaustymui ir kapojimui. Vengrijos socialinės apsaugos įstaiga išdavė A1 pažymėjimus, patvirtinančius, kad buvo taikoma Vengrijos socialinės apsaugos sistema - kai kuriems A1 pažymėjimai buvo taikomi atgaline data. Austrijos socialinės apsaugos įstaiga sprendimu nustatė, kad atitinkami darbuotojai Austrijoje buvo apdrausti privalomu draudimu Austrijos socialinės apsaugos institucijos, buvo ginčijami Austrijos teismuose.

   
 • 2018-11-23

  Povilas V. Dudonis

  Serfy alkotesteriai

  Alkotesteriai Serfy


  Dramblys kambaryje – tai angliška metafora, iliustruojanti problemą, apie kurią niekas nenori kalbėti. Dirbame transporto sektoriuje, kuriame alkoholio problema opi ir ignoruojama. Verslas yra rizikų valdymas. Kokia tikimybė, kad mūsų įmonėje vairuotojas šiuo metu vairuoja išgėręs?

   
 • 2018-11-12

  Kęstutis Bruzgelevičius

  Gintautas Ramaslauskas, LVS transporto politikos sekretorius


  Interviu su Lietuvos vežėjų sąjungos Transporto politikos sekretoriumi Gintautu RAMASLAUSKU

   
 • 2018-11-08

  LVS info

  Lietuvos vežėjų sąjunga

  Lietuvos vežėjų sąjungos mokymo centras Transakademija, UAB kviečia į seminarą: akumuliatoriai ir jų naudojimo bėdos.

  Ves lektoriai:

  Ian Newham - Yuasa
  David Arnold - Yuasa
  Vertėjaus Tomas Grigalaitis - Jupojos technika

   

   
 • 2018-11-08

   LVS informacija

  Susisiekimo ministerija persiuntė LVS iš Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje gautą Rusijos Federacijos transporto ministerijos 2018 m. lapkričio 9 raštu Nr. 9-1254 pateiktą 2018 m. birželio 29 d. Rusijos Federacijos transporto ministerijos įsakymo Nr. 252 „Dėl 2015 m. spalio 14 d. Rusijos Federacijos transporto ministerijos įsakymo Nr. 302 „Dėl Rusijos leidimų ir specialiųjų vienkartinių leidimų, skirtų vykdyti tarptautinius krovinių pervežimus automobiliais į / iš trečiųjų (-iąsias) šalių (-is) pildymo taisyklių“ pakeitimo“ kopiją, kuris įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

   
 • 2018-11-06

  Kęstutis Bruzgelevičius

  Teisinių paslaugų biuro vadovė Kristina Cipkuvienė.

   

  Taip savo pasisakymą LVS suvažiavime pradėjo teisinių paslaugų biuro vadovė Kristina Cipkuvienė. Ir salė bematant sukluso: šis kreipinys, kaip sako teisininkai, lapsus linguae arba lietuviškai – šnekamosios kalbos klaida iš skubotumo ar susijaudinimo, ar vis dėlto tuo kažkas norėta pasakyti? Kaip paaiškėjo vėliau – klaidos nebuvo: teisininkai kaip ir gydytojai mieliau užbėgtų tiek klientų, tiek ir pacientų klaidoms gyvenime, kitaip vėliau tenka ilgai, skausmingai ir labai brangiai gydyti per skubėjimą, neapdairumą ar teisinį neraštingumą padarytas klaidas. Tad ir parūpo išsiaiškinti, kokias klaidas dažniausiai daro vežėjai?

   
 • 2018-11-02

  LVS informacija

  Lietuvos vežėjų sąjungaAtsižvelgdama į savo narių išsakytas pastabas, Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) 2018 m. rugsėjo mėnesį kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją, prašydama nustatyti galimybę gavus transporto priemonės savininko (įmonės) prašymą leisti likusį galiojimo terminą vinjetę naudoti kitai šio savininko tos pačios kategorijos ir klasės transporto priemonei. LVS nuomone, galimybė keisti vinjetes būtų logiška ir teisinga priemonė, leidžianti vežėjams racionaliai naudoti lėšas bei nesumažinanti įplaukų už naudojimąsi keliais.

  Lietuvos automobilių kelių direkcija 2018 m. spalio 31 d. patvirtino Elektroninių vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašą (įsakymo tekstą rasite čia). Galime pasidžiaugti, jog į dalį LVS pasiūlymų buvo atsižvelgta ir vežėjai turės galimybę keisti vinjetes.

   
 • 2018-10-24

  Kęstutis Bruzgelevičius

  Lietuvos vežėjų sąjungos suvažiavimas
   
  2018 m. spalio 19 dieną Lietuvos vežėjų sąjungos narių įmonių vadovai, savininkai, darbuotojai, lydimi kas žmonų, o kas ir vaikų rinkosi į atvirą LVS narių suvažiavimą. Kadangi renginys numatytas atviras, tad jame galėjo dalyvauti ir įmonių, turinčių kokių nors ryšių su vežėjais, atstovai besidomintys Lietuvos vežėjų sąjungos veikla.
   
 • 2018-10-15

  Lietuvos vežėjų sąjunga

   

  Kviečiame LVS narių įmonių vadovus, savininkus, darbuotojus bei kitas įmones, besidominčias Lietuvos vežėjų sąjungos veikla, į atvirą LVS narių suvažiavimą.

   
 

Toyota automobilių pirkimas

 

Suminė darbo laiko apskaita transporto įmonėms

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.