Naujienos

 • 2018-08-06

  LVS informacija

  Derybos su Rusija

   

  Š. m. rugpjūčio 28-29 d. Vilniuje vyks Lietuvos – Rusijos Bendros kelių transporto komisijos posėdis, kurio metu bus nagrinėjami aktualūs tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo klausimai.

   
 • 2018-08-06

  Teisės riba

   

  2018 m. liepos mėn. 10 d. Italijos vyriausybė paskelbė naują pranešimą, skirtą paaiškinti taisykles dėl užsienio kompanijų vairuotojų ir kabotažo operacijų Italijos teritorijoje.

   
 • 2018-08-01

  Gintautas Ramaslauskas
  Transporto politikos sekretorius

  Lietuvos vežęjų sąjunga

   

  Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) išnagrinėjo Susisiekimo ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 2 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir, įvertinusi vežėjų išsakytą nuomonę, pateikė savo pastabas.

   
 • 2018-07-23

  Gintautas Ramaslauskas
  Transporto politikos sekretorius

  Lietuvos vežęjų sąjunga

   

  Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) pateikė Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA) savo pastabas ir pasiūlymus dėl šios institucijos parengtų teisės aktų projektų:

   
 • 2018-07-18

  Muitinės departamentas informuoja

   

  Lietuvos respublikos muitinės departamentas

   

  Nuo 2018 m. balandžio 24 d. Turkijos muitinėje pradėta naudoti informacinė sistema, kurios pagalba išduodami elektroniniai A.TR bei EUR.1 judėjimo sertifikatai. Šia priemone išduoti judėjimo sertifikatai yra be muitinės pareigūno parašo.

  2018 m. liepos 11 d. gautas Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato (DG TAXUD) išaiškinimas, kad Turkijos muitinės pareigūnų nepasirašyti elektroniniu būdu išduoti judėjimo sertifikatai neatitinka šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimų ir negali būti priimami lengvatinio muito tarifo taikymui.

  Turi būti pateikiami neelektroniniu būdu išduoti judėjimo sertifikatai arba Turkijos muitinės pareigūno pasirašyti elektroniniu būdu išduoti ir atspausdinti judėjimo sertifikatai.

   
 • 2018-07-13

  LVS informacija

  Dėmesio vežėjai!

   

  Susisiekimo ministerija parengė Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 2 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 3, 6, 7 ir 9 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektą. Siūloma keisti leidimų važiuoti valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarką, nustatyti atvejus, kada leidimas važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis nereikalingas ir kada leidimas gali būti išduotas, nesumokėjus įstatymų nustatyto dydžio mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, taip pat tikslinti sąlygas ir atvejus, kada didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę turi lydėti palydos automobilis.

   
 • 2018-07-12

  Gintautas Ramaslauskas
  LVS transporto politikos sekretorius. Iš Briuselio.

  Gintautas Ramaslauskas LVS transporto politikos sekretorius Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) jau skelbė, kad birželio 4 d. Europos Parlamento (EP) Transporto ir turizmo komiteto (TRAN) posėdyje vyko balsavimas dėl kelių transportui ypatingai svarbių Mobilumo paketo dalių: patekimo į rinką (kabotažo), vairuotojų darbo ir poilsio režimo tvarkos bei komandiravimo nuostatų taikymo tarptautinio kelių transporto vairuotojams. TRAN nariai buvo priėmę svarbų visam kelių transporto sektoriui sprendimą – netaikyti jokių darbuotojų komandiravimo nuostatų reikalavimų visoms tarptautinio transporto operacijoms. Remiantis šiuo sprendimu, komandiravimas būtų taikomas tik kabotažui.
  Deja, liepos 4 d. EP nariai plenariniame posėdyje atmetė visas tris EP TRAN jau patvirtintas taip vadinamojo pirmojo Mobilumo paketo dalis ir gražino jas atgal Transporto ir turizmo komitetui (TRAN).

   
 • 2018-06-26

  Kęstutis Bruzgelevičius

  Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro transporto technologijų skyriaus vadovas Aurimas JANČIAUSKAS

   

  Daugiau kaip prieš ketvirtį amžiaus iš buvusių sovietinių ATĮ likučių, turėjusių „prašmatnų“ mazų ir kamazų parką, Lietuvoje gimė nauja verslo šaka – tarptautinis krovinių gabenimas. Pirmieji šio verslo atstovai neduos sumeluoti: kaip ir šiandien, taip ir tada vairuotojai, jų kokybė ir chroniškas jų trūkumas buvo vienas iš skaudžiausių vežėjų rūpesčių ir viena iš dažniausiai nagrinėjamų temų to meto automobilinėje spaudoje. Tad šiandien galime konstatuoti: per beveik tris nepriklausomybės dešimtmečius tolimųjų reisų vairuotojų rengimo srityje niekas ne tik kad nepasikeitė, bet padėtis netgi pablogėjo. Dalis vairuotojų išėjo į pensiją, dalis emigravo, o naujajai kartai, norinčiai greitų rezultatų čia ir dabar, šis darbas netapo patrauklus. Rezultatas: kaip tvirtina statistika šiuo metu Lietuvai trūksta apie 5-7 tūkstančių tolimųjų reisų vairuotojų, o jei ne ukrainiečiai, baltarusiai, moldavai bei kai kurių kitų šalių gyventojai, dirbantys vairuotojais mūsų transporto įmonėse, tas skaičius išaugtų dar beveik 11 tūkstančių. Padėtis be išeities?

   
 • 2018-06-19

  LVS informacija

  Lenkijos respublika

   

  Susisiekimo ministerija persiuntė Lietuvos vežėjų sąjungai iš Lietuvos Ambasados Lenkijoje gautą informaciją, kad nuo 2018 m. birželio 14 d. įsigalioja Lenkijos teisės aktų pakeitimai dėl per Lenkijos teritoriją vežamų krovinių monitoringo.

   
 • 2018-06-06

  Tiesiogiai iš Briuselio Gintautas Ramaslauskas - LVS info

  ES parlamentasBirželio 4 d. Europos Parlamento (EP) Transporto ir turizmo komiteto (TRAN) posėdyje vyko balsavimas dėl kelių transportui ypatingai svarbių Mobilumo paketo dalių: patekimo į rinką (kabotažo), vairuotojų darbo ir poilsio režimo tvarkos bei komandiravimo nuostatų taikymo tarptautinio kelių transporto vairuotojams.

   
 • 2018-05-30

  LVS info

  ES Komandiravimo direktyvaŠiandien Europos Parlamentas plenariniame posėdyje pritarė pasiūlymui dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos.

   
 • 2018-05-28

  Kęstutis Bruzgelevičius

  Rimantas Puronas, LVS prezidentasNe, pavadinime klaidos nėra, nes čia būtinas kablelis dar nepadėtas. Bet padėtas tikrai bus, tik vienintelis klausimas – kurioje vietoje? Po žodžio „uždrausti“ ar po „neleisti“? Jis, tas kablelis, nemaža dalimi nulems Lietuvos transporto raidą, nes, pasirodo, valdžios koridoriais tarsi komunizmo šmėkla blaškosi nauja idėja – ant kovos už tautinę Lietuvos valstybę aukuro paaukoti auksinius kiaušinius (9 proc. BVP) tai pačiai valstybei dedančią vištą. Transporto įmonės, su džiaugsmu pasitikusios supaprastintą užsieniečių įdarbinimo tvarką ir priėmusios vairuotojais dirbti žmones iš Ukrainos, Baltarusijos, Moldovos ir kai kurių kitų valstybių apstulbusios sužinojo, kad jie mūsų tautinei skaistybei kelia milžinišką grėsmę. Kadangi Seimas, prieš patvirtindamas atitinkamas įstatymų pataisas, turi suprasti, kokį poveikį jo sprendimas turės vežėjų sektoriaus konkurencingumui, Lietuvos vežėjų sąjunga kreipėsi į Vyriausybę dėl idėjos įvesti kvotas Lietuvoje įdarbinamiems trečiųjų šalių piliečiams. Kreipimosi tekstas – kiek vėliau, o dabar interviu su LVS prezidentu Rimantu PURONU.

   
 • 2018-05-28

  LVS info

  Posėdžio salė

   

  Gegužės 25 d. Briuselyje vyko „DigitalEurope“ (organizacija, atstovaujanti skaitmeninių technologijų įmones) organizuota darbo grupė, kurios tema: „Ar išmaniojo mobilumo revoliucija sustojo?“ (Smart mobility: has the revolution stalled?).
  Savo įžvalgas darbo grupės posėdyje išsakė Europos Komisijos Išmaniojo mobilumo skyriaus vadovas Eddy Hartog, Europos automobilių gamintojų asociacijos ACEA išmaniojo mobilumo direktorius Joost Vantomme, Miuncheno technikos universiteto profesorius Christoph Luetge ir kompanijos „Goodyear“ atstovas Radu Colonescu.

   
 • 2018-05-28

  LVS info

  Gintautas Ramaslauskas, LVS transporto politikos sekretoriusGegužės 23 – 24 d. Briuselyje vyko kasmetinis aukščiausio lygio verslo ir politikos vadovų susitikimas „European Business Summit“, kurio tema šiais metais buvo „Lyderystė besikeičiančiame pasaulyje“ (Leading in a changing world). Šio renginio tikslas – sukviesti diskusijoms verslo bei politikos lyderius, jį remia Belgijos įmonių federacija ir didžiausia verslą atstovaujanti tarptautinė organizacija BusinessEurope. Renginio metu vyksta skirtingoms temoms skirtos plenarinės sesijos, apvalaus stalo diskusijos, susitikimai su įvairių sričių ekspertais, įmonių pristatymai ir pan., daug laiko skiriama privatiems pokalbiams ir verslo susitikimams.

   
 • 2018-05-21

  LVS info

  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamentas persiuntė Lietuvos vežėjų sąjungai 2018 m. vasario 8 d. Rusijos Federacijos transporto ministerijos įsakymo Nr. 52 „Dėl 2015 m. spalio 14 d. Rusijos Federacijos transporto ministerijos įsakymo Nr. 302 „Dėl Rusijos leidimų pildymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ kopiją.

   
 

Toyota automobilių pirkimas

 

Suminė darbo laiko apskaita transporto įmonėms

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.