Dėl Lietuvoje išduotų ETMK sertifikatų galiojimo
2024 kovo 14
   LVS Info

Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS), reaguodama į savo narių nusiskundimus, kreipėsi į Susisiekimo ministeriją dėl Lietuvoje išduotų ETMK sertifikatų galiojimo.  LVS nariams kilo problemų dėl Lietuvoje išduotų ETMK sertifikatų galiojimo, vežant krovinius su ETMK daugiašalės kvotos leidimais į ne Europos Sąjungos valstybes. Pasitaikė atvejų, kai kontrolės tarnybų pareigūnai atsisakė priimti Lietuvoje išduotus ETMK techninės apžiūros sertifikatus, motyvuodami tuo, kad jų blankai neatitinka ETMK leidimų naudotojo vadovo (įsigaliojusio 2022 m. sausio 1 d.) 6 priede pateikto pavyzdžio. Konkrečiai – Lietuvoje išduotame sertifikate nurodyti jau nebegaliojančių ES direktyvų numeriai. Dėl netinkamų sertifikatų mūsų vežėjams nebuvo leista tęsti kelionės su ETMK leidimais, jie patyrė laiko ir finansinius nuostolius, bandydami spręsti iškilusias problemas.
Nesuprantama, kodėl praėjus jau daugiau kaip dvejiems metams po naujo ETMK leidimų naudotojo vadovo įsigaliojimo, vis dar yra nepakeisti Lietuvoje išduodamų ETMK sertifikatų pavyzdžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 3-134 „Dėl sertifikatų išdavimo ekologinius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms“. Dėl to paprašėme Susisiekimo ministerijos kuo skubiau atlikti būtinus šio įsakymo pakeitimus, kad Lietuvoje išduodami sertifikatai, privalomi naudoti kartu su ETMK leidimais, visiškai atitiktų ETMK leidimų naudotojo vadove patvirtintus pavyzdžius.
Siekdami, kad Lietuvos vežėjams nekiltų problemų vykdant krovinių vežimus su ETMK leidimais, pasiūlėme Susisiekimo ministerijai kreiptis į ETMK kelių transporto darbo grupės sekretoriatą, informuojant apie susidariusią padėtį bei prašyti išplatinti atitinkamą informaciją visoms ETMK narėms, kad Lietuvoje išduoti sertifikatai būtų pripažįstami iki jų galiojimo termino pabaigos.

 

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams