Investavimas į augančių įmonių akcijas. I dalis

Autorius: Gintaras Leščinskas

Susipažinote su Voreno Bufeto (investavimas į vertės akcijas), Piterio Linčo (investavimas į augančias įmones) investavimo metodikomis. Dabar sužinosite kaip rasti, kokiais kriterijais vadovaujantis galima išsirinkti JAV augančių įmonių akcijas, taip pat kaip be emocijų valdyti tokių augančių įmonių akcijų pagrindu sudarytus investicinius portfelius. Padės amerikiečio Louis Navellier atskleidžiamos metodikos esmė bei nemokami interneto resursai. Tai užims 9 temos dalis.

Naudotasi Louis Navellier knyga: “The Little Book That Makes You Rich” (A Proven Market-Beating Formula for Growth Investing). (“Knygelė, padedanti praturtėti” (Laiko patvirtinta rinkos rezultatus pranokstanti formulė, investuojant į augančių įmonių akcijas):

I DALIS

Laikui bėgant puikios įmonės fundamentalūs pagrindai privers jos akcijų kainą augti. Vienas aiškus, per ilgus metus patikrintas veiksnys akcijų rinkose, yra tai, kad pokyčiai yra gyvenimo faktas. Dauguma pagrindinių įmonės veiklos fundamentaliųjų kintamųjų kriterijų akcijų rinkose atsilaiko neilgiau kaip 2-3 metus, kol nustoja teikę pranašumą kitų įmonių atžvilgiu (konkurentai), tuomet jų teikiamas pranašumas įmonei išnyksta. Kai įmonės veiklos konkretus pranašumas prieš kitas įmones išnyksta, įmonės akcijų kainų kilimas baigiasi, todėl būtina atsižvelgti į žymiai daugiau nei į vieną pagrindinį įmonės kintamąjį pranašumo kriterijų (rodiklį), ir laikas nuo laiko keisti kiekvieno tokio kintamojo pranašumo rodiklio koeficiento svarbą. Kokie veiksniai Volstrite verčia įmonių akcijų kainas judėti aukštyn arba žemyn, bet kuriuo metu?

8 laiko patikrinti pagrindiniai fundamentalūs veiksniai, verčiantys puikių įmonių akcijų kainą labai kilti:

1. Teigiama įmonės pajamų peržiūra: kai Volstrito analitikai nurodo, kad įmonės verslas žymiau sėkmingesnis, nei jie tikėjosi;
2. Teigiami įmonės pajamų siurprizai: įmonės paskelbtos pajamos yra didesnės, nei analitikai tikėjosi;
3. Didėjantis įmonės pardavimų augimas: nenutrūkstamas, spartus produkcijos arba paslaugų pardavimų apimties augimas;
4. Augantis įmonės einamasis pelnas (marža): pelno (maržos) didėjimas;
5. Didelis įmonės laisvų pinigų srautas: gebėjimas generuoti laisvų pinigų srautą, atskaičius visas veiklos sąnaudas;
6. Įmonės pelno augimas: ilgalaikis pelno augimas ketvirtis po ketvirčio;
7. Teigiamas įmonės pelno pagreitis: kasmet didėjančio pelno pagreitis;
8. Aukšta nuosavybės grąža (ROE): didelis bendras pelningumas (rodiklis ROE parodo, kokią grąžą generuoja įmonė vienam investuotam savininkų nuosavybės JAV doleriui (litui).

Teigiama įmonės pajamų peržiūra tampa vis svarbesnė. Analitikai labai atsargūs, todėl privalo būti tikrai sužavėti, kad patys nuolat didintų stebimų įmonių pelno prognozes.
Įmonės pajamų siurprizai – kiek aukščiau ar žemiau už Volstrito analitikų apskaičiuotą vertinimo vidurkį (vertinimo konsensusas) yra faktinės įmonės pajamos. Dauguma analitikų iš principo yra linkę konservatyviai vertinti, kadangi jie patys nenori prarasti savo gerai apmokamų darbo vietų.
Didėjantis įmonės pardavimų augimas – einamųjų metų ketvirčio produkcijos pardavimų augimas, lyginamas su praėjusių metų to paties ketvirčio pardavimų augimu. Šis rodiklis rodo, kad įmonėsės produkcijos ar teikiamų paslaugų paklausa vis didesnė.
Augantis įmonės einamasis pelnas (marža) – įmonės veiklos pelnas išaugs, kai jos produkcija ar teikiamos paslaugos yra tokios paklausios, kad įmonė gali ir toliau kelti savo produkcijos ar teikiamų paslaugų įkainius be reikšmingo savo sąnaudų didėjimo.
Didelis įmonės laisvų pinigų srautas – įmonės, atskaičius visus mokesčius, faktiškai uždirbtų pinigų suma. Dažnai jis yra vienintelis patikimas rodiklis, nusakantis tikrąją įmonės finansinę sveikatą – finansinę padėtį.
Įmonės pelno augimas – šis rodiklis padeda rasti įmones, kasmet uždirbančias didelį pelną.
Teigiamas įmonės pelno pagreitis – matuoja įmonės pelno didėjimą procentais (%) metai po metų.
Aukšta nuosavybės grąža (ROE) – ROE rodiklis vertina įmonės pelningumą jos savininkams-investuotojams. Kuo didesnis šis rodilis, tuo pelningesnė įmonė, kadangi jis parodo kokią finansinę grąžą įmonės valdytojai sugeba uždirbti jos akcininkams.-investuotojams. Įmonės, dominuojančios savo pramonės šakoje, linkusios uždirbti labai didelį pelną, investavusiems į šių įmonių akcinį kapitalą.

Žemiau pateiktoje lentelėje 8 pagrindiniai kintamieji rodikliai rodo kiek (%) pranoko pagal juos pasirinktų įmonių akcijų portfelio vertė per paskutinius 3 m., lyginant su JAV Standard & Poors’ akcijų indeksu:
 

Kintamasis rodiklis

Kiek pranoko Standard & Poors’ per 3 m. (%)

Augantis įmonės einamasis pelnas (marža) 61%
Teigiamas įmonės pelno pagreitis 60%
Didelis įmonės laisvų pinigų srautas 59%
Aukšta nuosavybės grąža (ROE): 30%
Įmonės pelno augimas 30%
Teigiami įmonės pajamų siurprizai 13%
Teigiama įmonės pajamų peržiūra 10%
Didėjantis įmonės pardavimų augimas 7%

Kodėl neverta vadovautis pvz., tik vienu konkrečiu ar keliais aukščiau nurodytais kintamaisiais rodikliais, kurių rezultatai pvz., aukščiausi? Priežastis paprasta – jei tik imtume vadovautis vienu ar tik keliais kintamaisiais rodikliais, o ne visais 8, neatrastume kai kurių geriausių įmonių akcijų. Būtina vadovautis visais 8 kintamaisiais rodikliais, sudarant savo investavimo kriterijų pasirinkimo modelį augančių įmonių akcijų atžvilgiu, modelį papildant skirtingą svorį turinčiais šių kintamųjų rodiklių taikymo koeficientais jo galutinėje formulėje. Kiekvieno kintamojo rodiklio svarba galutinėje formulėje laikui bėgant kinta, tačiau būtina vadovautis visais 8 kintamaisiais rodikliais, norint rasti ir išsirinkti geriausių įmonių akcijas iš tūkstančių prastesnių ar visai prastų įmonių, kurių akcijomis prekiaujama JAV akcijų rinkose.

Sutelkdami savo dėmesį vien tik į skaičius, atmesite įvairiausias spėliones iš įmonių akcijų pasirinkimo proceso. Tegul kalba skaičiai – jei nemeluoja (jei įmonės pateikiami skaičiai yra tikri). Skaičiai, fundamentaliųjų kintamųjų rodiklių taikymas ir jų kitimas formulėje, kartu su rizikos ir investicinio portfelio valdymo įgūdžiais, iš tiesų gali padaryti Jus turtingu laikui bėgant. Taip pat reikia naudotis atlygio/rizikos skaičiavimais, įvertinant konkretų laikotarpį, kurio metu fundamentaliai pranašesnių įmonių akcijos yra labiausiai perkamos akcijų rinkose, t.y. kada akcijos patiria didžiausią “pirkimo spaudimą”, leidžiantį jų akcijų kainoms stabiliai kilti. Nepakanka žinoti vien tik ką ir kada pirkti. Susipažinsite ir su įmonių akcijų investicinio portfelio valdymo technika, padedančia valdyti kasdieninių akcijų rinkų svyravimų keliama riziką ir kaip valdyti didžiausią grėsmę sėkmingai investuoti – žmogaus emocijas, pvz., žmogaus baimės ir godumo emocijas, kurios ypač dažnai paskatina daryti neteisingas dalykas visiškai netinkamu metu. Nelengva žmogui apsispręsti pirkti akcijas, kai vertybinių popierių rinkose tvyro panika ir parduoti jas, kai visi kiti džiūgauja dėl puikių akcijų rinkų rezultatų.

Šiuo metu JAV akcijų rinkose prekiaujama virš 7000 įmonių akcijomis ir galėsite lengvai išmokti išsirinkti fundamentaliai pranašiausių įmonių akcijas, taikydami Louis Navellier naudojamą 8 kintamųjų fundamentaliųjų rodiklių metodiką, taip pat sužinoti kokį “pirkimo spaudimą” patiria Jūsų išsirinktų įmonių akcijos ir kitus esminius dalykus. Tolesniuose skyriuose aptarsime visus 8 fundamentaliuosius kintamuosius rodiklius, padedančius išsirinkti pranašiausių įmonių akcijas ir kitus metodikos, investuojant į augančių įmonių akcijas niuansus.

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams