Kas veiksminga versle

Autorius: Gintaras Leščinskas

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga – „Kas [iš tikrųjų] veiksminga versle”. Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,…bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

Gintaras Leščinskas

„…Kas iš tikrųjų veiksminga versle? Sėkmingiausiai dirbančios įmonės pasiekia stulbinančių rezultatų 4 pagrindinius vadovavimo metodus derindamos su 2 pasirinktinais antriniais metodais: 4 + 2 formulė. Prastai dirbančios įmonės šia formule nesivadovauja.
4 pagrindinės sritys:
a) strategija (sugalvokime ir vadovaukimės aiškiai suformuluota, kryptinga strategija). Strategija, kuria vadovaujatės, turi lemti, kad kas penkerius metus jūsų verslas išaugtų dvigubai ir tuo pat metu būtų plėtojams naujas, tačiau, su senuoju susijęs verslas, apytikriai, perpus mažesnis už egzistuojantį. Visiškai nesvarbu, kokiomis priemonėmis pasiekiama tokia plėtra. Tai gali būti padaryta plečiant įmonę, sujungiant ją su kita, nuperkant smulkesnę konkurentę arba pasitelkiant abu variantus. Svarbu, tai, kad siekdami plėtoti esamą verslą, žengiate į nepažįstamas, naujas verslo sritis, kurios, laikui bėgant, gali tapti kur kas labiau žadančiomis už dabartinį verslą.
b) vykdymas (išvystykite ir vadovaukitės nepriekaištingu darbo vykdymo planu). Nuolat stebėkite ir tenkinkite savo klientų poreikius bei lūkesčius, teikdami jiems kokybiškas paslaugas ir prekes, todėl privalote nuolat mažinti einamąsias išlaidas, o produktyvumą kasmet didinti 6 – 7 %. Investicijos į technologjas turi būti visuomet vertinamos pagal tai ar naujoji technika smarkiai sumažins jūsų išlaidas ir padidins produktyvumą.
c) kultūra (išvystykite ir vadovaukitės į vykdymą orientuota kultūra įmonėje). Vienas geriausų rodiklių, atskleidžiančių, ar įmonė orientuojasi į vykdyma, yra jos sugebėjimas tvarkytis su prastai vykdomomis užduotimis ir jas atliekančiais darbuotojais. Lengva paskatinti gerus darbuotojus. Svarbu, suburti tokį kolektyvą, kuriame nebūtų prastai užduotis atliekančių žmonių. Jei jums sunku atleisti iš darbo tokius žmones, tuomet, tiesiog atminkite, jog jie bus linkę ardyti jūsų įmonės kultūrą ir silpninti juos supančių darbuotojų teigiamą nusiteikimą dirbti.
d) struktūra (sukurkite ir valdykite greitai, lanksčiai ir sklandžiai dirbančią organizaciją). Į ką iš tiesų reikia kreipti dėmesį: sudarykite tokią struktūrą įmonėje, kurios dėka būtų mažiau biurokratizmo ir darbas būtų paprastesnis. Paprasčiau ir greičiau – geriausi tikslai, atliekant bet kokią reorganizaciją.
4 antrinės sritys ( keista, tačiau visiškai nesvarbu, kuriais iš šių vadovavimo metodų vadovausitės – bet kuris dviejų variantų derinys lems sėkmę):
a) Talentas (pasikliaukite talentingais darbuotojais ir suraskite daugiau tokių). Esmė yra ta – ar jūs sugebate išauginti žvaigždes iš esamų darbuotojų, o ne ta, kad krizės atveju talentingų darbuotojų galite nusipirkti iš kitų įmonių: pastarieji gali bet kuriuo metu jus palikti, pavilioti didenio užmokesčio.
b) Vadovavimas (priverskite vadovus ir direktorius jausti atsakomybę už verslą). Generalinių direktorių pasirinkimas – labai reikšmingas dalykas. Generaliniai direktoriai įmonės veiklos sėkmingumą lemia apytikriai 15 %. Gerus generalinius direktorius pasirenka geros valdybos. Sudarantgerą direktorių tarybą, iš visų charakteristikų, svarbūs tik 2 kriterijai: ar tarybos nariai iš tiesų išmano verslą ir ar jie jaučia atsakomybę už jo sėkmę.
c) naujovių diegimas (imkitęs tokių naujovių, kurios pertvarko visą pramonę). Gyvybinga įmonė nuolat bando sukurti naujus gaminus ir paslaugas. Taip pat labai svarbu nujausti galimus rinkos pokyčius, o ne tik reaguoti į situaciją.
d) įmonių sujungimas bei partnerystė (plėtokite įmonę prijungdam naujas įmones ir įgydami partnerių). Įmonės plėtra – būtina, bet įmonės, sugebančios valdyti susijungusias įmones ir dirbti kartu su partneriais, turi daugiau galimybių tapti laimėtojomis. Įmonės, gana dažnai sudarančios palyginti nedidelius sandorius, dirba kur kas sėkmingiau už sudarančias stambius, bet retus sandorius.
4 + 2 formulė byloja apie tai, jog įmonės laimėtojos vadovaujasi tik 2 iš 4 antrinių vadovavimo metodų.
Tos įmonės, kurių rezultatai visose keturiose pagrindinėse srityse ir dviejose pasirinktinose antrinėse srityse buvo geri (4 + 2 formulė), visuomet yra pranašesnės už konkurentes ir jų darbuotojai (akcininkai) gauna didesnį pelną. Įmonė, kuri vadovaujasi 4 + 2 formule, turi didesnę nei 90 % tikimybę, būti laimėtoja. Įmonė, kuri nesivadovauja nors 1 pagrindiniu vadovavimo metodu ar daugiau kaip 2 antriniais metodais, atsiduria grėsmingoje ekonominėje situacijoje…”.

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams