Ruošiami nauji ribojimai darbuotojams iš trečiųjų šalių
2024 kovo 6
   LVS Info

Vidaus reikalų ministerija parengė ir teisės aktų projektų sistemoje paskelbė įstatymų projektus, kuriais siekiama griežtai riboti trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą Lietuvos įmonėse. Esminis pakeitimas – siūloma nustatyti griežtą kvotos apskaičiavimo formulę: nustatomas kvotos dydis kalendoriniams metams negali būti didesnis nei 1,4 procento praėjusių metų liepos 1 d. Valstybės duomenų agentūros paskelbto Lietuvos nuolatinių gyventojų skaičiaus dydžio. Šiuo metu tai sudarytų apie 40000 darbuotojų. Šiems metams nustatyta kvota visoms ūkio šakoms yra 40250, iš jų paslaugų sektoriui (tame tarpe ir transportui) – 25100. Tačiau pagal dabar galiojančią tvarką net ir išnaudojus kvotą darbuotojai gali būti įdarbinami, o priėmus pasiūlytus pakeitimus to nebus galima daryti.

Teisės aktų projektus, lydinčiuosius dokumentus bei aiškinamąjį raštą gali rasti šiose nuorodose:

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 28, 35, 40,… (lrs.lt)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 28, 35, 40, 44,… (lrs.lt)

Pastaboms pareikšti dėl tokių svarbių verslui ribojimų Vidaus reikalų ministerija davė tik 4 darbo dienų terminą.

Lauksime LVS narių pastabų ir pasiūlymų dėl siūlomų teisės aktų pakeitimo el. paštu: info@vezejas.eu iki kovo 12 d.

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams