Ypatingos sėkmės dėsniai

Autorius: Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks – Stiveno K. Skoto „Milijonieriaus patarimai. Pagrindinės daug pasiekusių žmonių strategijos”. Siekiame sėkmės sau, artimiesiems, draugams, kiti siekia net ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks. Nugalėkite viduje tūnantį egoizmą, baikite intrigas, tiesiog rūpinkitės kitais žmonėmis ir tie žmonės pasirūpinsis Jumis:

Ypatingos sėkmės dėsniai

Pirmasis ypatingos sėkmės dėsnis:
Žmonės, kurie pasiekia vidutinių rezultatų, vadovaujasi įprastais požiūriais ir metodais, kurių moko mokyklose ir kuriais naudojasi daugelis. 

Antrasis ypatingos sėkmės dėsnis:
 Žmonės, kurie pasiekia nepaprastų ir beveik neįmanomų rezultatų, vadovaujasi kitomis pagrindinėmis strategijomis, kurios tinka visur. Jomis nuolat vadovaujasi labai daug pasiekiantys žmonės, bet šių strategijų beveik daugelis nežino.

Labai daug pasiekiantys žmonės šių strategijų išmoksta iš patarėjų (greitasis būdas) arba atlikdami bandymus ir darydami klaidų (lėtasis būdas).

Trečiasis ypatingos sėkmės dėsnis:
Nepaisant senos programos, skirtos vidutinybei, visi gali perprogramuoti savo protą, kad pasiektų nepaprastų rezultatų. Viskas, ko reikia, tai tinkama programinė įranga ir pasiryžimas ją naudoti.
Pirmoji pagrindinė strategija – perprogramuokite savo mintis ir pasiryžkite siekti ypatingų tikslų.
Antroji pagrindinė strategija – pasinaudokite savo stipriosiomis savybėmis, sustiprinkite silpnąsias vietas ir…pasirinkite partnerius.
Trečioji pagrindinė strategija – įveikite neišmanymą.
Ketvirtasis ypatingos sėkmė dėsnis:
Tik atrodo, kad neišmanymas yra neįveikiama kliūtis. Didelių tikslų pasiekusiems žmonėms jis yra tarsi tramplinas nepaprastiems rezultatams pasiekti.
5 faktai, kuriuos turite žinoti apie savo neišmanymą:
a) nereikia būti genijumi, kad pasiektumėte nepaprastų rezultatų
b) nedaug ką žinome ir daug ko nežinome
c) visi turime tik keletą įgūdžių
d) neprivalome žinoti, kaip padaryti dalykus, kurie labai svarbūs projekto sėkmei įgyvendinti
e) turime tik kelis įgimtus talentus ir sugebėjimus
Jūs turite atpažinti, pasikviesti ir efektyviai bendradarbiauti su tinkamais partneriais, kurių stiprybės kompensuos jūsų silpnybes – tai veiksmingos partnerystės strategija.
Ketvirtoji pagrindinė strategija – panaikinkite išteklių ribas.
Penktasis ypatingos sėkmės dėsnis:
Žmonės, pasiekiantys didelių tikslų, panaikina ribotų išteklių ribas, tiksliai juos įvertina ir pasinaudodami išoriniais ištekliais, protingai juos paskirsto bei padidina.
Laikas – vienintelis ribotas ir brangiausias išteklius. Jis – nepakeičiamas, bet mažiausiai vertinamas ir labiausiai švaistomas.
Kaip panaikinti piniginių išteklių ribas? Gerai idėjai beveik visada galima rasti finansavimą, jei jo tinkamai ieškoma. Yra įmonių, konsultuojančių finansų klausimais, yra finansų planuotojų.
Finansinius išteklius galima padidinti 3 būdais: a) pelningai investuodami; b) sumaniai taupydami; c) pasinaudodami kitų lėšomis.
Pasinaudoti kitų finansiniais ištekliais labiausiai mėgsta puikių rezultatų pasiekę žmonės. Sėkmė niekada neturi būti diktuojama arba ribojama asmeninių piniginių lėšų. Kaip galima pasinaudoti kitų žmonių lėšomis, kurių reikia idėjai, projektui ar verslui finansuoti? Tam yra 6 nesudėtingi žingsniai:
Jūsų idėja, projektas arba verslas turi būti tikrai vertas dėmesio;
Jūs turite tiksliai apskaičiuoti išteklius bei pademonstruoti sugebėjimus juos protingai paskirstyti (tam tinka pasirinkti patyrusį partnerį, jei pačiam sudėtingai tai atlikti gerai);
Turite panaudoti strategijas ir metodus, kad atpažintumęte, pritrauktumėte, panaudotumėte ir motyvuotumėte tinkamus partnerius;
Turite pasinaudoti vizijos žemėlapio sudarymo procesu, kad sukurtumėte gerai apibrėžtą ir galingą idėjos, projekto ar verslo viziją (koks geras projektas bebūtų, jei nesukūrėte tikslaus ir išsamaus kiekvieno jo aspekto plano, šansai gauti išorinių išteklių – beveik lygūs nuliui);
Pristatydami savo viziją būsimiems patneriams, turite panaudoti veiksmingo ir įtikinančio bendravimo įgūdžius (dauguma net puikių idėjų niekada net nepradedamos įgyvendinti, nes žmogus, kuris jas pristato, neveiksmingai perteikia savo viziją;
Visada pristatydami savo idėją, turite prisiminti vieną labai svarbų dalyką: jūsų būsimieji finansiniai partneriai (viršininkas, investuotojas, įmonė, bankas), suinteresuoti tik tuo, ką ši proga suteiks jiems, o ne tuo, ką jų dalyvavimas duos jums (vienintelė priežastis, dėl kurios būsimasis verslo partneris sutiktų skirti lėšų jūsų idėjos įgyvendinimui, yra ta, kad jūsų siūlymas turi būti naudingas jam ir suteiktų puikią progą toliau įgyvendinti jo išteklių gausinimo programą, tai yra, jis turi būti tikras, kad investuodamas į jūsų projektą, jis gaus pelno ir geriausiai panaudos savo turimas lėšas.
Todėl viena geriausių strategijų, padedančių nugalėti išmanymo stoką ir panaudoti ribotų išteklių ribas, yra veiksmingos partnerystės strategija.
Šeštasis ypatingos sėkmės dėsnis:
Nė vienoje srityje be veiksmingos partnerystės neįmanoma pasiekti nepaprastos sėkmės. Kiekviena kada nors įgyvendinta nepaprasta arba neįmanoma svajonė buvo pasiekta dėl partnerystės.
Penktoji pagrindinė strategija – atpažinkite, pritraukite ir veiksmingai bendradarbiaukite su partneriais.
Septintasis ypatingos sėkmės dėsnis:
Veiksminga partnerystė geometriškai padidina ir labai pagreitina sėkmę bei nepaprastai sumažina riziką.
Veiksminga partnerystė apima – tam tikrai situacijai reikiamo tinkamo partnerio tipo nustatymas; tinkamo žmogaus iš to žmonių tipo nustatymas; tinkamo žmogaus pritraukimas su tinkamu pasiūlymu; veiksmingas bendradarbiavimas su partneriu, norint pasiekti geriausių rezultatų.
11 veiksmingos partnerystės naudingų dalykų:
greičiausias ir palankiausias būdas įveikti išmanymo stoką;
greičiausias ir palankiausias būdas panaikinti ribotų išteklių ribas;
geometriškai padidina sėkmės galimybes;
geometriėkai padidina sėkmę;
žaibiškai pagreitina sėkmę;
pagilina jūsų žinias ir išplečia kompetenciją;
padidina jūsų puolamąją galią prieš konkurentus ir sumažina jūsų pažeidžiamumą, jiems puolant;
sumažina nesėkmės riziką;sumažina patiriamų nesėkmių kiekį bei laipsnį;
sumažina darbo krūvį;sumažina asmeninę įtampą.
Partneriai – patarėjai, konsultantai, ekspertai, kūrėjai, draugai, darbuotojai, finansininkai, investuotojai, skolintojai, mokytojai, tiesioginiai ar juridinai partneriai, kurie yra samdomi svarbioms užduotims, nuo kurių priklauso, ar bus pasiektas tiklas, įgyvendintas projektas ar svajonė, atlikti.
Neveiksminga partnerystė užkerta kelią nepaprastai sėkmei, padidina riziką ir pagreitina nesėkmę.
4 žingsniai veiksmingos partnerystės link
Pirmasis žingsnis: nustatykite tam tikrai situacijai tinkamą partnerio (-ių) tipą:
a) turite aiškiai ir tiksliai nustatyti, ką norite toje situacijoje pasiekti;
b) turite tiksliai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias savybes ir kokį poveikį jos daro tikslo pasiekimui;
c) turite nustatyti reikiamo partnerio kategoriją (konsultantas, patarėjas, ekspertas, finansininkas, mokytojas, ir pan.);
d) turite nustatyti, kokį vaidmenį vaidins jūsų partneris (-iai);
e) turite trumpai apibūdinti idealų partnerį ar partnerius, reikalingus atlikti kiekvieną darbą.
Antrasis žingsnis: suraskite tinkamą to tipo žmogų.
Trečiasis žingsnis: pritraukite tinkamą žmogų, pateikdami jam gerą pasiūlymą.
Partnerius gali sudominti tik veiksmingas tikslo, projekto ar svajonės pristatymas, jeigu jie manys, kad bendradarbiaudami su jumis jie turės pakankamai asmeninės naudos. Galite pateikti žmogui geriausią pasiūlymą jo gyvenime, tačiau, jei nesugebėsite veiksmingai ir įtikinamai jo perteikti, jis greičiausiai šį pasiūlymą atmes. Prastas pasiūlymas yra trečioji klaida, kurią daro daro beveik kiekvienas, stengdamasis pritraukti reikalingą partnerį. Kai surasite idealų partnerį,kokiam nors projektui, pasiūlykite jam viską, ką galite, kad pritrauktumėte tą žmogų ir sulauktumėte jo visiško atsidavimo.
Ketvirtasis žingsnis: veiksmingai bendradarbiaukite su partneriais, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.
Versle piniginio atlygio pasidalinimas su svarbiausiais žmonėmis duos daugiau naudos, negu kainuos. Kartu uždirbto turto teisingos dalybos – svarbiausia veiksmingos partnerystės sudėtinė dalis.
Keturi esminiai veiksmingos partnerystės veiksniai:
suteikite galimybę ir valdžią;
užtikrinkite geras darbo sąlygas (svarbu sukurti aplinką, kurioje žmonės galėtų laisvai reikšti savo mintis ir nuomones, nebijodami, kad juos sukritikuos ir ignoruos);
tinkamai skatinkite (niekas neskatina taip, kaip pinigai: kuo didesnė finansinė galimybė, tuo stipresnis motyvas ir atsidavimas);
pasinaudokite didžiausia ilgalaike skatinimo strategija (dvi didžiausios bet kurį žmogų skatinančios jėgos yra praradimo baimė ir troškimas gauti).
Aštuntasis ypatingos sėkmės dėsnis:
Sėkmę priartina veiksmingi ir įtikinantys bendravimo įgūdžiai, o jų stoka – atitolina.
Šeštoji pagrindinė strategija – išmokite veiksmingai ir įtikinančiai bendrauti (naudokite palyginimus):
a) užkabinimas – iškart prikausto žmogaus dėmesį; b) druskos pabarstymas – padeda išlaikyti klausytojo dėmesį; c) palyginimas – perteikia ir įdiegia supratimą žmonių protuose ir jausmus jų širdyse.
Yra 3 „užkabinimo“ kabliukai: stiprus, patraukiantis teiginys; asmeninė rekomendacija; ypatingas klausimas.
Devintasis ypatingos sėkmės dėsnis:
Tik tas, kuris kalba, yra atsakingas už tai, kad klausytojas viso pokalbio metu liktų susidomėjęs ir būtų aiškiai perteikta tai, kas norima pasakyti, o klausytojas priimtų kalbėtojo jausmus taip pat, kaip ir savuosius
Dešimtasis ypatingos sėkmės dėsnis:
Neįmanoma pasiekti nepaprastos sėkmės, neturint aiškios bei tikslios vizijos ir detalaus plano, kaip ją įgyvendinti.
Vienuoliktasis ypatingos sėkmės dėsnis:
Vizija (svajonė, idėja, tikslas, siekis arba planas) įkvepia gyvybės bet kuriam projektui ar darbui, o jos trūkumas pasmerkia pražūčiai.
Vizija be žemėlapio – nieko verta. Reikia ją suskaidyti į bendrus tikslus, kuriuos būtina įgyvendinti, norint, kad vizija virstų tikrove ir veikti pagal tam tikrą sistemą. Tikslus paversti reikia tam tikrais žingsniai, kuriuos reikia žengti, norint juos pasiekti. Toliau, – paverskite sudėtingus žingsnius užduotimis, kurias reikia atlikti. Nustatykite datas kiekvienai užduočiai, žingsniui bei tikslui įgyvendinti.
Dvyliktasis ypatingos sėkmės dėsnis:
Svajonės, neturinčios aiškiai suformuluotų tikslų ir tikslai, neturintys aiškiai numatytų žingsnių, niekada nebus įgyvendinti greitai ir veiksmingai arba iš viso nebus įgyvendinti.
Tryliktasis ypatingos sėkmės dėsnis:
Niekas niekada nėra pasiekęs nepaprastos sėkmės, jei nesiekė neįmanomo dalyko. Visi, kurie įgyvendino savo „neįgyvendinamas svajones“, tai padarė siekdami neįmanomo dalyko.
Neįmanomo dalyko siekimas – slapta žmonių, kuriems sekasi, strategija.

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams