Migracijos departamentas informuoja: Juridiniai asmenys MIGRIS sistemoje nuo šiol matys Migracijos departamento priimto sprendimo datą
2023 spalio 27
   LVS Info

Migracijos departamentas, gerindamas teikiamų elektroninių paslaugų kokybę bei Lietuvos migracijos informacinės sistemos MIGRIS veikimą, joje įdiegė dar vieną darbdaviams ir mokslo ir švietimo įstaigoms aktualią naujovę.
Nuo šiol juridiniai asmenys prie MIGRIS sistemoje pateikto tarpininkavimo rašto nacionalinei vizai gauti, leidimui laikinai gyventi išduoti arba pakeisti, leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją matys ir Migracijos departamento specialistų priimto sprendimo datą.
Šis patobulinimas leis darbdaviams bei mokslo įstaigoms tinkamai vykdyti Užsieniečių teisinės padėties įstatyme nustatytas prievoles laiku teikti pranešimus Migracijos departamentui apie užsieniečius.
Prieš tai, rugsėjo viduryje, MIGRIS sistemoje jau buvo įdiegtas patobulinimas, leidžiantis juridiniams asmenims matyti konkretų Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl nacionalinės vizos, leidimo laikinai gyventi išdavimo arba darbdavio pakeitimo.
Primename, jog darbdavys privalo ne vėliau kaip per 7 dienas informuoti Migracijos departamentą apie darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi, nutraukimą, apie užsieniečio neatvykimą ar neįdarbinimą, jeigu nuo darbdavio nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų.
Švietimo įstaiga ar priimantysis subjektas Migracijos departamentą informuoti turi apie užsieniečio, turinčio nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi, mokymosi, studijų, stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo ar savanoriškos veiklos nutraukimą ar apie užsieniečio neatvykimą, jeigu nuo švietimo įstaigos arba priimančiojo subjekto nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų.
Tokie pranešimai teikiami svetainėje migracija.lt pasirinkus skyrelyje „Ūkio subjektams“ esančią nuorodą „Kiti pranešimai“ > „Noriu pranešti apie pasikeitusius užsieniečio duomenis“.

Oficiali informacija yra patalpinta ir Migracijos departamento svetainėje:

https://migracija.lrv.lt/lt/naujienos/juridiniai-asmenys-migris-sistemoje-nuo-siol-matys-migracijos-departamento-priimto-sprendimo-data/

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams