Susisiekimo ministerija siūlo supaprastinti transporto priemonių išmetamų teršalų lygio nustatymą
2024 balandžio 24
   LVS Info

Susisiekimo ministerija parengė ir pateikė Lietuvos vežėjų sąjungai (LVS) išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą. Projekto tikslas – aiškiau reglamentuoti transporto priemonių valdytojų veiksmus nustatant transporto priemonės išmetamų teršalų lygį, kuriuo vadovaudamiesi M2, M3, N1, N2, N3 motorinių transporto priemonių valdytojai moka kelių naudotojo mokestį už naudojimąsi mokamais Lietuvos keliais.

LVS įvairiuose pasitarimuose yra išsakiusi problemas, su kuriomis susiduria mūsų nariai, norėdami gauti sertifikatus, įrodančius automobilių teršalų emisijos klasę, nuo kurios priklauso ir naudotojo mokesčio dydis. Susisiekimo ministerija, įvertinusi vežėjų išsakytas pastabas, pasiūlė nustatyti teršalų emisijos klasę pagal transporto priemonės registracijos liudijime nurodytą transporto priemonės išmetamų teršalų lygį, o jei transporto priemonės registracijos liudijime nėra informacijos apie transporto priemonės išmetamų teršalų lygį, – pagal transporto priemonės registracijos liudijime nurodytą transporto priemonės pirmosios registracijos arba pagaminimo datą.

Nutarimo projektą ir susijusius dokumentus galite rasti:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1800268

LVS narių pastabų ir pasiūlymų dėl šio nutarimo projekto lauksime el. paštu info@vezejas.eu iki š. m. gegužės 2 d.

 

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams