Verslo asociacijos (AEB) muitinės ir transporto komiteto (CTC) posėdis
2022 spalio 7
   LVS Info

LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ATAŠĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖJE ATSTOVYBĖJE RUSIJOS FEDERACIJOJE (MASKVOJE)  ATMINTINĖ

APIE EUROPOS VERSLO ASOCIACIJOS ( AEB) MUITINĖS IR TRANSPORTO KOMITETO (CTC) POSĖDĮ NUOTOLINIU BŪDU

Maskva
Posėdis vyko nuotoliniu būdu, ZOOM platforma.
Posėdžio data: 2022-10-03
Posėdžio pirmininkė: AEB Muitinės ir transporto komiteto pirmininkė W. Shavshina.
Susitikimo darbotvarkė:
1. Muitinės ir verslo konsultacinio komiteto 2022-09-22 d. posėdžio rezultatų aptarimas Ir 2022-09-20 AEB darbo grupės susitikimo dėl įmonių skirstymo į kategorijas (Finansų ministerijos įsakymas Nr. 29n dėl kategorizavimo) rezultatų aptarimas – Aleksandras Perrote, AEB muitinės ir transporto komiteto pirmininko pavaduotojas.
2. Situacijos su perkabinimu ir perkrovimu, susijusio su ES registruotų krovininių transporto priemonių įvažiavimo apribojimais nuo 2022-10-01 d. aptarimas, – V. Zakharenko, AEB ir IRU;
3. Planuojamų paralelinio importo pakeitimų aptarimas – A. Baranetc, Aleksejus Elajevas, SPAR- Kaliningradas generalinio direktoriaus pavaduotojas
4. Įvairūs.1 ir 2 kl., A. Perrote pristatė minėto komiteto posėdyje svarstytus Muitinės kodekso rengiamus pakeitimus.

– ES verslo įmonės nesutinka, kad joms būtų taikomas 2 metų veiklos terminas tam, kad po to galėtų patekti į žaliąjį koridorių, nes toks vienas iš rizikos kriterijus. Eina kalba apie tas
įmones, kurios persiregistravo iš ES į rusišką pakeisdami tik juridinio asmens kodą
– Nauja kaukė ant to paties veido.
– Importas sumažėjo 40 proc. , AP atvejų skaičius išaugo 10 proc., o baudų dydis – 1/3 (muitinės skiriamų baudų sumos išaugo trečdaliu), verslo išvada – surinkti mokesčius bent
kuria kaina.
– Muitinės ombudsmenas V. Survillo informavo, kad Y. Titovas nebebus įgaliotu verslininkų teisių atstovu komisijoje prie RF prezidento. Svarstoma Elinos Fedorenko kandidatūra, „ZaBusiness.RF“ platformos generalinė direktorė, ji baudžiamosios teisės specialistė.
– Daug diskusijų dėl reikalavimo įmonėms priverstinai atidaryti sąskaitą, kurią muitinė galėtų kontroliuoti, kaip vienas iš kriterijų dėl žaliojo kanalo.

3. Perkabinimas/perkrovimas apsunkino verslą Rusijoje, didina kainą, lėtina prekių pristatymo terminus. Jeigu bus rinktinis krovinys, tai nesvarbu kiek bus jame prekių, dėl kurių taikytinas
perkrovimas, visam kroviniui bus taikomi griežtesni reikalavimai – analogija su akcizinėmis prekėmis;
– pabrėžtina, kad ir tranzitas draudžiamas;
– perkabinimo/perkrovimo vietos bus suderintos, ASMAP pateiks tinkamų laikinojo saugojimo vietų sąrašą (jau yra pateiktas www.asmap.ru/detail-news/perechen-skladov-vremennogo-khraneniya-dlya- peretsepki-peregruzki, ne galutinis);
– atvykti į laikinojo saugojimo sandėlius turės abi transporto priemonės vienu metu, laukti nebus
leidžiama;

– dabar esantiems RF teritorijoje išvykti būtina per 7 dienas nuo įsigaliojimo, t.y. iki spalio 17 d.Skaičiuojant būtina turėti omenyje eiles pasieniuose.
– Išvažiuojant iš RU teritorijos kuro bake gali būti ne augiau kaip 200 litrų kuro.
– šios tvarkos galiojimas iki metų pabaigos priderintas prie turimų šiems metams dvišalių ir trečiųjų leidimų „dozvolų“, nes neaišku kaip bus dėl „dozvolu“ kitais metais ?????
Nuo pasienio iki perkrovimo vietos (laikinojo saugojimo sandėlių) bus forminama muitinės tranzito procedūra su plombavimu (Baltarusijoje dabar tai užtrunka apie 40 valandų).
Nuspręsta pavesti komiteto koordinatoriui parengti raštą Transporto ministerijai dėl leidimų: ar RF Transporto ministerija išduos leidimus transporto priemonėms iš ES šalių įvažiuoti į Rusijos
Federacijos teritoriją 2023 m. , ar Transporto ministerija kartu su kompetentingomis ES institucijomis susitarė dėl leidimų įvežti transporto priemones iš Rusijos Federacijos į ES išdavimo.
4. Dėl paralelinio importo rengiami prekių sąrašo pakeitimai. SPAR-Kaliningradas GD pavaduotojas A. Elajevas ir susitikimo dalyviai aptarė legalaus lygiagretaus importo organizavimo
galimybes, o tai įmanoma tik turint prekių siuntos atitikties sertifikatus. RF lygiu laikinai leidžiama naudoti kitų asmenų dokumentus, patvirtinančius atitikties sertifikavimą (EA EK
sprendimas Nr. 130). Daug diskusijų dėl alkoholinių gėrimų įtraukimo. Daug kas ir dabar importuoja, nėra vieningos praktikos. Vis daugiau ženklų išbraukiama iš sąrašo, ypač tuos, kurie
neišėjo iš rinkos.A. Elajevas ypatingai agitavo už leidimą viską įvežti į Kaliningradą, peikė problemas su atitikties deklaracijomis, nes negauna reikalingų tam dokumentų iš gamintojų. Neteisėtai gauna dokumentus be teisių turėtojo sutikimo – yra tokie faktai, tai pilka zona.
Sergey Gusev, AEB CTC komiteto pavaduotojas, nesutiko su tokia pozicija, akcentavo, kad EA EK sprendimu Nr.130 visi sertifikatai yra „Rosserfifikacijos“ rejestruose, ten visi duomenys laisvai
prieinami ir laikinai jais leista naudotis. Norint naudoti sertifikatus gaminių serijai, reikalingas susitarimas tarp importuotojo ir gaminio gamintojo.
Sertifikavimas vienos partijos galimas nes jam nėra reikalavimo pridėti sutartį su gamintoju. „Rospotrebnadzor“ kontroliuoja sertifikatų ir atitikties deklaracijų išdavimą.
Serijiniam sertifikavimui būtinas vizitas pas užsienio gamintoją, o priversti juos įsileisti į gamybos vietą niekas negali.
5. S. Gusevas paskelbė atsistatydinantis iš komiteto pirmininko pavaduotojo pareigų.

Muitinės atašė Halina Černiauskienė

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams