Vežėjams galėtų būti gražinama iki 16 centų už vieną litrą dyzelino, pirkto Lietuvoje
2023 gegužės 30

2023 m. gegužės 9 d. Seimas priėmė Akcizų įstatymo pakeitimus, kuriuose numatyta didinti degalų akcizus bei įvesti jiems kintamąją COdedamąją. Į Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) bei kitų verslo asocijuotų struktūrų išsakytas pastabas, kad dėl to kils visų prekių bei paslaugų kainos, mažės mūsų vežėjų konkurencingumas bei Lietuvoje parduodamų degalų kiekiai, atsižvelgta nebuvo. Šiuo metu Lietuvoje dyzelinui taikomas 372 Eur už 1000 litrų akcizas. ES reikalaujamas minimumas – 330 Eur. Priimtame pakeitime nustatyta, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. akcizas didės iki 410 Eur, o nuo 2025 m. sausio 1 d. –  iki 466 Eur. Be to, papildomai bus įvedama kintama CO2 dedamoji, kurios dydžiai nustatyti tokie:

2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m.
Kintama dalis, Eur/1 000 l 26,2 52,4 78,6 104,8 131 157,2

 

Siekdama, kad būtų išlaikytas Lietuvos vežėjų konkurencingumas (ypač veiklą vykdančių Lietuvos viduje) bei nekiltų pervežimų įkainiai (o kartu ir visų prekių bei paslaugų kainos), LVS pasiūlė gražinti dalį akcizo vežėjams, vykdantiems keleivių ir krovinių vežimus. ES teisė leidžia valstybėms-narėms gražinti profesionaliems vežėjams tą dalį akcizo už degalus, kuri viršija ES nustatytą minimalų akcizo dydį. Akcizą ES šalių vežėjams šiuo metu gražina Belgija, Kroatija, Prancūzija, Vengrija, Italija, Slovėnija ir Ispanija. Gražinamo akcizo dydis už vieną litrą pirkto dyzelino svyruoja nuo 2 centų Kroatijoje iki 21 cento Italijoje.

Pagal Lietuvoje galiojantį dyzelino akcizo tarifą, jau šiuo metu vežėjams galėtų būti gražinama apie 4 centus už litrą dyzelino. Atsižvelgiant į numatytus akcizo didinimus, 2024 metais vežėjams galėtų būti gražinama apie 8 centus už litrą, o 2025 metais – net 16 centų. Reikia tik vieno – Lietuvos valdžios politinės valios priimti atitinkamą sprendimą. LVS sieks įrodyti, kad toks sprendimas būtų naudingas Lietuvos ekonomikai.

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams