Vežėjų dėmesiui: LTSA parengė leidimų tarptautiniams krovinių vežimams išdavimo ir naudojimo tvarkos pakeitimus
2023 lapkričio 14
   LVS Info

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) pateikė derinimui Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 2BE-474 „Dėl Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (pridedamas).

LTSA aiškinamajame rašte deklaruoja, kad įsakymo projekto tikslas – nustatyti prievolę vežėjams panaudoti užsienio šalių leidimą per nustatytą terminą arba grąžinti nepanaudotą leidimą jį išdavusiai institucijai, užtikrinant efektyvesnį leidimo panaudojimą, nustatyti sąlygas, kaip einamaisiais metais į vežimų rinką atėjusiam vežėjui ar fiziniam ar juridiniam asmeniui išduodami leidimai, kuriems taikomas panaudotų ir išduotų leidimų santykis, ir užtikrinti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų vykdymą.

Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) teiks savo pastabas dėl šio įsakymo projekto, kuris gali ženkliai įtakoti vežėjų veiklą. Mums svarbi LVS narių nuomonė, todėl kviečiame LVS narius teikti savo pasiūlymus dėl įsakymo projekto. Jūsų pasiūlymų lauksime el. paštu: info@vezejas.eu iki š m. lapkričio 20 d.

LTSA įsakymo projektas

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams