Problemos su technine apžiūra – aišku, kad nieko aišku?
2023 vasario 21

Atrodytų, kad Lietuvoje buvo padaryta viskas, kad techninės apžiūros procedūra būtų techniškai tobula ir maksimaliai skaidri. Tačiau pasirodo, kad šioje srityje vis dar vyksta keisti dalykai, kurie kelia klausimus. Į Lietuvos vežėjų sąjungą (LVS) kreipėsi vežėjas, kuris papasakojo apie savo nuotykius „Tuvlita“ techninės apžiūros centre. LVS mano, kad jo istorija verta dėmesio ir gali tapti pamoka kitiems.

Kas buvo

Istorijos detalės, anot vežėjo, tokios (yra ir dokumentai). Praeitų metų gruodžio 14 d. rytą jis atvažiavo į „Tuvlita“ techninės apžiūros stotį Lentvaryje, tačiau sugebėjo praeitį techninę apžiūrą tik dalinai, nes nebuvo galimybės prijungti puspriekabę prie sistemos, kad galima būtų patikrinti jos stabdžių efektyvumą su apkrova (stabdžių patikrinimas be prijungimo prie sistemos parodė, kad su jais viskas gerai). Todėl vežėjas iš karto nuvažiavo į servisą, ir tos pačios dienos vakarą puspriekabė buvo prijungta prie sistemos.

Prie transporto priemonės vairo jos valdytojas atsisėdo pats. Toliau, kaip pasakė istorijos autorius, buvo sėkmingai atliktas pirmos puspriekabės ašies testas, o atliekant antros ašies testą, pirmo paspaudimo rezultatas „buvo nelabai gražus“ (nors ir normos ribose), bet antro paspaudimo rezultatas tikrai buvo labai geras, ir kontrolierius pasakė, kad stabdžių patikrinimas baigtas.

Tuomet vežėjas nuėjo pasiimti dokumentus, patvirtinančius sėkmingą techninės apžiūros praėjimą ir, pasak jo, pamatė, kaip du „Tuvlita“ darbuotojai apie pusvalandį kažką aptarinėjo. Galiausiai jam buvo pasakyta, kad puspriekabės stabdžių testo rezultatas yra neigiamas ir kad antros ašies patikrinimo metu buvo padaryti trys paspaudimai, nors vežėjas yra visiškai įsitikinęs, kad buvo du paspaudimai ir kad abiem atvejais rezultatas buvo teigiamas.

Nesusipratimas? Šiuo atveju galima apsilankyti Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ tinklapyje ir surasti jame straipsnį[1] apie tai, kad įsigaliojo Susisiekimo ministro įsakymas, kuriame numatyta prievolė vaizdo stebėjimo priemonėmis fiksuoti visos patikros procedūras, vaizdo įrašus saugoti ir prireikus pateikti juos kontroliuojantiems pareigūnams. O dar yra straipsnis[2], kuriame rašoma, kad stabdžių tikrinimo metu gauti duomenys automatiškai perkeliami į Centralizuotą techninės apžiūros duomenų bazę ir kad žmogiškosios klaidos tikimybė yra nulinė.

Todėl mūsų istorijos herojus iš karto pasakė: „Pažiūrėkime video“. Tačiau centro darbuotojai atsisakė tai daryti. Tada visi nuėjo pas jų viršininką, bet ir jis atsisakė žiūrėti video ir keisti sprendimą. Atsisakymo aiškintis priežasčių vežėjas tiksliai nesuprato, o rašyti skundą nesiryžo. Galiausiai šalys sutarė, kad klientas gali atlikti techninę apžiūrą dar kartą – tik už tai reikės sumokėti (tokiu būdu, vežėjui teko sumokėti už techninę apžiūrą du kartus: „Tuvlita“ kainos – čia[3]).

Mašina apsuko ratą aplink techninės apžiūros stotį, ir prasidėjo antras patikrinimas, kurį jau kontroliavo centro viršininkas, o prie vairo vėl sėdėjo transporto priemonės valdytojas. Rezultatas, anot vežėjo, buvo toks: pirma ašis – gerai po dviejų paspaudimų, antra ašis – gerai po keturių(!) paspaudimų (ir čia galima prisiminti, kad pirmo antros ašies patikrinimo metu, anot vežėjo, jo niekas neprašė daryti daugiau kaip du paspaudimus, kas būtų logiška, jeigu kontrolieriui kiltų kažkokios abejonės dėl stabdžių būklės).

Galiausiai po dviejų dienų (gruodžio 16 d.) vežėjui buvo išduotas dokumentas, patvirtinantis sėkmingą techninės apžiūros praėjimą (tiesa, prieš tai jam dar teko pašalinti keletą realių žibintų trūkumų, tačiau vežėją, anot jo, nustebino tai, kad kontrolieriai kaip argumentą šiuo atveju pateikė ne kažkokius teisės aktus, o nuotraukas iš interneto). Kada vežėjas gavo dokumentą, jis dar nusprendė pasikalbėti su aukštesne „Tuvlita“ vadovybe dokumento gavimo vietoje, kuri pasiūlė jam pateikti raštišką skundą, nors, anot jo, buvo galimybė iš karto pakviesti aukščiau minėtus kontrolierius ir paprašyti juos pasiaiškinti.

Skundo vežėjas vėl neparašė, bet „Tuvlita“ ir „Transeksta“ buvo nusiųstas prašymas pakomentuoti situaciją (paaiškinti: (1) kodėl pirmo stabdžių patikrinimo rezultatas buvo neigiamas, nors vežėjas matė, kad jis buvo teigiamas; (2) iš kur pirmo antros ašies patikrinimo metu atsirado trečias paspaudimas; (3) kodėl „Tuvlita“ darbuotojai atsisakė žiūrėti video). Nes gali susidaryti įspūdis, kad pirma techninė apžiūra buvo „nesėkminga“ tik tam, kad reikėtų daryti pakartotinę (ir dar gerai, kad vežėjui neteko važiuoti į servisą taisyti tvarkingų stabdžių, už ką, galimai, reikėtų sumokėti porą tūkstančių eurų). Arba „Tuvlita“ turi problemų su įranga ir/ar darbuotojų kompetencija?

Transeksta“ komentaras  

„Transeksta“ ir „Tuvlita“ pateikė bendrą atsakymą. Į pirmą klausimą buvo atsakyta taip: „Įmonės techninės apžiūros stotyse yra įdiegta linijų valdymo programinė įranga, kurios pagalba matavimo duomenys nuo stabdžių bandymo stendo nuskaitomi ir automatiškai perduodami į Centrinę techninės apžiūros duomenų bazę. Siekiant užtikrinti matavimo duomenų perdavimo vientisumą, yra ribojama matavimų duomenų tvarkymo galimybė, t.y. kontrolierius neturi techninės galimybės keisti ar kaip nors kitaip įtakoti stabdžių bandymo stendo matavimo duomenis“. Kitaip tariant, jeigu kontrolieriai pasakė, kad patikrinimo rezultatas buvo neigiamas, reiškia jis buvo neigiamas, kadangi jie negali keisti duomenų – jie juos tik fiksuoja ir sako, ką mato. Atitinkamai, iš „Transeksta“ atsakymo galima padaryti išvadą, kad vežėjo teiginys, jog pirmo stabdžių patikrinimo rezultatas buvo teigiamas, yra klaidingas.

Atsakymas į antrą klausimą buvo toks: „Absoliučiai visi stabdžių sistemos patikros „seansai“ – tiek pirmasis, tiek pakartotiniai – liudija egzistuojančias antros ašies, dešinės pusės rato stabdymo problemas. Jas pastebėję kontrolieriai visuomet bando išsklaidyti kylančias abejones, todėl prieš priimdami sprendimą gali kartoti patikrą tiek kartų, kiek prisireikia – jokiais teisės aktais bandymų skaičius nėra apibrėžtas“. Iš šio atsakymo aišku, kad kontrolierius gali prašyti padaryti tiek paspaudimų, kiek jam reikia, tačiau neaišku – buvo trečias paspaudimas pirmo patikrinimo metu ar ne.

Atsakymas į trečią klausimą: „Įmonės darbuotojai neatsisakė tirti šios situacijos. Techninės apžiūros metu valdytojui nesutikus su kontrolieriaus sprendimu, buvo pasiūlyta rašyti apeliaciją teisės akte nustatyta tvarka[4]. Valdytojas atsisakė šios teisės. Valdytojui vėliau kreipusis į administraciją, jam buvo pasiūlyta kreiptis raštu (parašyti skundą) įmonėje nustatyta tvarka[5]. Valdytojas nepasinaudojo ir šia teise. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad vaizdo įrašų naudojimą reglamentuoja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Kita vertus, vaizdo peržiūrėjimas niekaip nepakeistų situacijos vertinimo, nes įrašai daromi visiškai kitais tikslais“. Viena vertus, įmonės pasiūlymas pateikti raštišką skundą yra suprantamas, bet kita vertus, nelabai aišku, kodėl vežėjui negalima buvo viską parodyti ir išaiškinti be jo.

LTSA komentaras

Techninės apžiūros įmonių veiklą kontroliuoja Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA). Todėl tam, kad vaizdas būtų pilnas, buvo nuspręsta sužinoti ir jos nuomonę apie tai, kas įvyko.

Ji nurodė: „Vairuotojas, kuris matė, kad techninė apžiūra atlikta galimai netinkamai, turėjo skųsti kontrolieriaus sprendimą techninės apžiūros centro vadovui iš karto po techninės apžiūros atlikimo, neišvažiavus iš techninės apžiūros teritorijos. Vairuotojui tokia galimybė buvo pasiūlyta. Jei po pakartotinio transporto priemonės patikrinimo išvada būtų netenkinusi transporto priemonės valdytojo, tuomet prašymas pakeisti kontrolieriaus sprendimą teikiamas mums (LTSA). Tokiu atveju organizuojame komisiją, kuri įvertina kontrolieriaus sprendimo pagrįstumą“ (skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo datos, bet, anot LTSA, „įprastai jis išnagrinėjamas greičiau, pavyzdžiui, per 10 darbo dienų“ – svarbu tai, kad visą tą laiką transporto priemonė negalės dirbti, ir net jeigu paaiškės, kad kontrolierius buvo neteisus, vežėjui dar reikės pasistengti, norint gauti kompensaciją).

Atsakydama į klausimą, kaip gavosi taip, kad vežėjas matė teigiamą antros ašies stabdžių patikrinimo rezultatą ir darė du paspaudimus, o jam buvo pasakyta, kad buvo trys paspaudimai ir kad rezultatas neigiamas, LTSA pakartojo, kad dėl to transporto priemonės valdytojas turėjo rašyti skundą techninės apžiūros centre.

Komentuodama vaizdo medžiagos peržiūros momentą, LTSA pažymėjo: „Techninių apžiūrų centrų kontrolieriai neprivalo peržiūrėti vaizdo medžiagą ir ja vadovautis, priimant sprendimus, susijusius su techninės priemonės apžiūra. Tam yra įranga, kuri fiksuoja parodymus ir kurios duomenimis privaloma vadovautis“.

LTSA pateiktų skundų nagrinėjimo statistika: 2021 m. gauti 6 skundai, bet visais atvejais kontrolieriaus sprendimas buvo pagrįstas; 2022 m. gauta 11 skundų, iš kurių 7 atvejais kontrolieriaus sprendimas buvo pagrįstas, 2 atvejais kontrolieriaus sprendimas buvo nepagrįstas, 2 atvejais transporto priemonės valdytojas nepristatė savo automobilio apžiūrai, dėl ko kontrolieriaus sprendimas nebuvo vertinamas. Tai rodo, kad kreipimasis į LTSA negarantuoja sėkmės, bet šansas įrodyti savo tiesą tikrai yra.

***

Išklausius abi puses, galima konstatuoti, kad kiekviena iš jų yra tikra, kad yra teisi, tačiau visiško aiškumo aptariamu atveju po „Transeksta“ komentaro nėra. Skaitytojas gali pats nuspręsti, kuo jis tiki labiau. Visus taškus ant „i“ galėtų sustatyti detalus vidinis „Tuvlita“ tyrimas, tačiau vežėjas skundo nepateikė. Atsižvelgiant į tai, nepatenkintiems techninės apžiūros rezultatais vežėjams norime patarti nedelsiant be jokių dvejonių rašyti skundą techninės apžiūros centre ir, esant reikalui, kreiptis į LTSA.

[1] https://www.vta.lt/ta-stotyse-vaizdo-kameros-ir-registratoriai/

[2] https://www.15min.lt/gazas/naujiena/saugukelyje-lt/ispuolis-pries-technines-apziuros-stotis-atsakymai-i-svarbiausius-klausimus-787-1997758

[3] https://www.tuvlita.lt/paslauga/privalomoji-technine-apziura/technines-apziuros-kainos/

[4] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee4acac02eb711e5b1be8e104a145478

[5] https://www.tuvlita.lt/paslauga/privalomoji-technine-apziura/dokumentai/klientu-skundu-nagrinejimo-tvarka/

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams