Projektas „Ekologiškas, tarptautinis ir novatoriškas profesinis mokymas krovinių ekspedijavimo ir logistikos srityje” Nr. 2021-1-LT01-KA210-VET-000034542
2023 sausio 18
   LVS Info

Projekto trukmė: nuo 2022-01-01 iki 2023-04-30 – 16 mėnesių

Projekto siekis: Projekto partneriai išreiškia rūpestį, kad profesinio mokymo įstaigose trūksta aplinkosaugos požiūriu orientuoto, tarptautinio, novatoriško ir praktinio krovinių ekspeditorių mokymo. Yra įvairių mokymo galimybių, tačiau jos nėra susistemintos. Projekto partneriai yra pasiryžę parengti keletą priemonių, kurios sudarytų ekologiškesnio, novatoriškesnio, tarptautinio ir praktinio ekspeditorių profesinio mokymo metodinę struktūrą.
Projekto tikslinės grupės: profesinio mokymo įstaigų mokiniai ir mokytojai; ekspedijavimo ir logistikos sektoriaus įmonių vadovai ir darbuotojai.

Projekto partneriai: Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) ir AS ATER (Estija)

Partnerių atsakomybės: LVA atsakinga už bendrą projekto valdymą, projekto rezultatų kokybės kontrolę, projekto rezultatų plėtrą ir projekto rezultatų sklaidą. LVS tiesiogiai atsakingas už 1 ir 4 veiklų rezultatus. AS ATER atsakingas už dalyvavimą projekto rezultatų rengime, ir tiesiogiai atsakinga už 2 ir 3 rezultatus.

Projekto veiklos:

1 veikla – sukurti tarptautinį profesinį standartą krovinių ekspedijavimo ir logistikos sektoriui Baltijos jūros regione ir atitinkamose šalyse. Veiklos laikotarpis – 2022 m. sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė.
Standartas apims 3-5 pagrindines šio sektoriaus pagrindinių pareigybių profesijas. Veiklos lyderis – LVS.
Veiklos rezultatai:
– 3-5 krovinių ekspedijavimo ir logistikos sektoriaus pagrindinių pareigybių aprašymai (Transporto srities ekspertas VIII, Transporto srities vadovas VI,VIII, Ekspeditorius, III, IV, V lygis (vidaus procesų koordinavimas), Transporto vadybininkas III, IV, V lygis (išorės, logistikos proceso, bendradarbniavimo su užsakovais, klientais, organizacijom valstybinėmis)
– 1 Tarptautinis krovinių ekspedijavimo ir logistikos sektoriaus profesinis standartas, orientuotas į Baltijos jūros regioną, tačiau neapsiribojantis vien juo.
– 10 svarbiausių asmenų, kurie rengia nacionalines profesinio mokymo programas ir profesinius standartus, informuoti apie tarptautinį profesinį standartą krovinių ekspedijavimo ir logistikos sektoriuje.

2 veikla – sukurti bent 1 kompetencijos nustatymo savęs vertinimo testą krovinių ekspedijavimo įmonių vadovams ir 1 testą eiliniams ekspeditoriams. Veiklos laikotarpis – 2022 m. birželis, liepa, rugpjūtis.
AS ATER organizuos 10 įmonių vadovų ir 20 nuolatinių ekspeditorių apklausą, kad išsiaiškintų jų turimas kompetencijas. Tai padės nustatyti žinių atotrūkį tarp standarte aprašytų pageidaujamų kompetencijų ir esamų kompetencijų, o tai savo ruožtu padės parengti tarptautinį mokymo planą. Veiklos lyderis – AS ATER.
Veiklos rezultatai:
– ne mažiau kaip 1 kompetencijos nustatymo savęs vertinimo testas krovinių ekspedijavimo ir logistikos įmonių vadovams ir ne mažiau kaip 1 testas eiliniams ekspeditoriams.
– ne mažiau kaip 10 ekspedijavimo ir logistikos įmonių vadovų ir ne mažiau kaip 20 nuolatinių ekspeditorių.
– Ataskaita su rekomendacijomis dėl profesinio rengimo ir mokymo programų.

3 veikla – sukurti tarptautinį ekspeditorių mokymo planą. Veiklos laikotarpis – 2022 m. rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis.
Veiklos lyderis – AS ATER.
Veiklos rezultatai:
– Tarptautinių ekspeditorių mokymo programos planas. Jis apims mokymo temas, kiekvienos temos trukmę, reikalingą mokymo medžiagą ir mokymo priemones, praktinio ir teorinio mokymo proporcijas, mokymo formas ir kitą svarbią metodologinę informaciją.

4 veikla – sukurti naujovišką Krovinių biržos internetinės modeliavimo platformos vizualizaciją (planą, struktūrą). Veiklos laikotarpis – 2023 m. sausis, vasaris, kovas, balandis.
Krovinių biržos internetinio modeliavimo platformos struktūra bus sukurta taip, kad būtų galima parinkti kuo ekologiškesnius krovinių ir prekių maršrutus. Šis inovatyvus simuliacinis mokymas reikalingas profesinio mokymo besimokantiesiems, kad jie įgytų labai artimų realiems praktiniams įgūdžiams Veiklos lyderis – LVS
Veiklos rezultatai:
– internetinės imitacinės krovinių biržos platformos struktūra. Tai dokumentas, kuriame pateikiama būsimos modeliavimo platformos vizija, aprašymai ir vaizdinės iliustracijos.

 

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams