Vežėjai laukia SADM sprendimo dėl kvotos vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimui padidinimo
2022 rugsėjo 22

Šiandien visiems Lietuvos vežėjams yra aktualus pasibaigusios kvotos vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimui peržiūrėjimo (padidinimo) klausimas. „Cargonews“ kreipėsi į Užimtumo tarnybą ir SADM, nuo kurių priklauso sprendimai šioje srityje, su prašymu pasakyti, ko (ne)laukti vežėjams. Žemiau pateikiame šių institucijų komentarus ir vežėjų susitikimo su SADM vadovybe rezultatus.

Užimtumo tarnyba

Užimtumo tarnyba informuoja, kad siūlymas didinti kvotos dalį paslaugų sektoriuje šiuo metu nėra numatytas.
Užimtumo tarnybai atlikus darbo rinkos pokyčių analizę, nustatyta, kad per šių metų septynis mėnesius, palyginti su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, darbo jėgos paklausa tarptautinio krovinių ir keleivių vežimo transporto priemonių vairuotojams sparčiai mažėjo. Darbo pasiūlymų tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams per septynis šių metų mėnesius įregistruota 11,8 tūkst., tai yra net 62,5 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu.
Esant šiai situacijai, Užimtumo tarnyba negali fiksuoti esminių darbo rinkos pokyčių, kurie suteiktų galimybę teikti siūlymą didinti 2022 metams nustatytą kvotą.
Kitiems metams planuojamos kvotos dydžio šiuo metu nurodyti negalime, nes pirmiausia turės būti parengtas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2023 metams, o tik po to, vadovaujantis Kvotos nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašo, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-12 įsakymu Nr. A1-545 „Dėl kvotos nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatyta tvarka bus apskaičiuotas ir pateiktas siūlymas SADM dėl kvotos dydžio 2023 metams nustatymo.
Pažymėtina, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, nurodytą siūlymą SADM, Užimtumo tarnyba turi pateikti iki einamųjų metų lapkričio 30 d. Kvotos dydį ateinantiems kalendoriniams metams tvirtins LR socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su LR vidaus reikalų ministru, iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

SADM

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas nėra priėmusi sprendimo didinti kvotų, tačiau artimiausiu metu susitiks su šalies vežėjus atstovaujančiomis organizacijomis.
Lietuvoje dirba 79,4 tūkst. tolimųjų krovininių transporto vairuotojų – apie 2,3 tūkst. daugiau nei 2021 m. tuo pačiu metu. Kvotų paslaugų sektoriuje išnaudota 16 000. Praktiškai visos kvotos panaudotos (99,5%) tolimųjų krovininių transporto vairuotojams įsivežti. Iš jų Lietuvoje taip ir neįsidarbino apie 15% – 2325 asmenys. Beveik trečdalis (3928) iš šiemet įsidarbinusių šiame sektoriuje jau nebedirba.
Primename, kad esamas kvotų reglamentavimas niekaip neriboja žmonių atvykimo į Lietuvą bendra tvarka ir įsidarbinimo. Išnaudojus kvotą, galima ir toliau įdarbinti trūkstamų profesijų užsieniečius, tačiau taikoma bendra „Dėl užsieniečių teisinės padėties” įstatyme nustatyta tvarka, t. y. atlikus darbo rinkos testą ir nustačius, kad į tą darbo vietą nėra tinkamo Lietuvos ar Europos Sąjungos piliečio, reikės gauti leidimą dirbti arba sprendimą dėl atitikties darbo rinkos poreikiams.
Esant ekonominiam neapibrėžtumui, kviečiame darbo jėgos pirmiausia ieškoti tarp vietinių šalies gyventojų.

Vežėjų susitikimas su SADM vadovais

Rugsėjo 19 d. įvyko SADM vadovybės susitikimas su vežėjų atstovais. Žemiau interviu apie susitikimo rezultatus ir ne tik su LVS prezidentu Stasiu Ugianskiu.

Pirmiausiai, ką manote apie Užimtumo tarnybos, kuri teigia, kad „negali fiksuoti esminių darbo rinkos pokyčių, kurie suteiktų galimybę teikti siūlymą didinti 2022 metams nustatytą kvotą“, poziciją? Tai trūksta vairuotojų ar ne?
Tai visiškai neadekvatus požiūris į situaciją. Visiems akivaizdu, kad vairuotojų labai trūksta tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Tačiau susidaro įspūdis, kad mūsų valdžiai nereikalingas kvotos padidinimas, nes tada vežėjai nemokės 121 euro už kiekvieno vairuotojo patikrinimą prieš jo įdarbinimą. Tai panašu į negražų pasipinigavimą valstybiniu lygmeniu. Ir dar šis procesas nėra pakankamai greitas už mokamus pinigus. Tikimės, kad po signalų iš SADM Užimtumo tarnyba veiks efektyviau.

Ką išgirdote susitikimo su SADM vadovybe metu?

Pirmiausiai, noriu pažymėti kad SADM vadovė, atrodo, iki galo nesupranta Lietuvos kelių transporto realijų. Jas suprantantis žmogus neklaustų, kodėl šalies vežėjai nedarbina vietinių vairuotojų (kurių tiesiog nėra). Kita vertus, pamatėme nuoširdų ministrės norą suprasti vežėjų poziciją ir atsižvelgti į ją. Todėl tikimės, kad jau artimiausiu metu ministerija priims tam tikrą sprendimą dėl kvotos padidinimo šiems metams.

Kvotos atveju galimi keli problemos sprendimai. Pirmas – atsisakyti kvotos. Antras – skirti pakankamą kvotą kitiems metams. Ar apie tai buvo kalbėta su SADM vadovybe?

Iš karto galiu pasakyti, kad mes supratome, jog kvotos tikrai nebus atsisakyta, nes, SADM nuomone, tai būtų socialiai neteisingas sprendimas. Dėl kitų metų dar nekalbėjome, bet tikimės, kad, išgirdusi vežėjų argumentus, ministrė ateityje patvirtins didesnę kvotą. Kol kas laukiame operatyvaus kvotos padidinimo šiems metams.

Bendrai paėmus, ar SADM supranta vežėjų poreikius ir pasirengusi į juos atsižvelgti?

Susidaro įspūdis, kad SADM bando laviruoti tarp vežėjų ir profsąjungų, kurių spaudimas ministerijai yra didelis. Po susitikimo esame nusiteikę santūriai optimistiškai. Tikimės, kad valdžia kažką išgirdo, suvoks ir padarys. Laukiame Lietuvos ekonomikai ir vežėjams palankių sprendimų.

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams