LTSA sprendimai gali sukelti vežėjų bankrotų bangą
2023 lapkričio 24
   LVS Info

LVS jau skelbė, kad Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) pateikė derinimui Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 2BE-474 „Dėl Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

Sulaukėme daug LVS narių pastabų dėl šio projekto. LVS nariai išsakė savo pagrįstą pasipiktinimą dėl projekte siūlomos keisti leidimų panaudojimo tvarkos ir sankcijų vežėjams. LVS nariai mano, kad projekto rengėjai galimai nesuvokia, kad įgyvendinus siūlomas sankcijas, net už vienintelį prarastą ar sugadintą leidimą transporto įmonė būtų priversta užsidaryti, nes jai du ar tris mėnesius nebūtų išduodami visų šalių visų rūšių leidimai. Įmonei, vykdančiai krovinių vežimus į tas valstybes, kur reikalingi leidimai (ne ES šalys), toks veiklos sustabdymas reikštų neišvengiamą bankrotą. Atsižvelgusi į savo narių išreikštą nuomonę, LVS pateikė savo poziciją LTSA dėl įsakymo projekto, siūlydama jį koreguoti ir iš naujo pateikti suderinimui arba jo visai atsisakyti, paliekant galioti dabartinę leidimų išdavimo ir naudojimo tvarką.

LTSA dėl leidmų išdavimo ir naudojimo tvarkos projekto

Skaitykite daugiau naujienų:

Circle K

Speciali kuro kaina LVS nariams